Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Chemistry (s1)

Czym jest chemia?

Chemia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Chemia to niezwykle fascynująca dziedzina, która nie tylko eksploruje fundamentalne zasady materii i reakcji chemicznych, ale również stawia czoła wyzwaniom współczesnego świata oraz kieruje spojrzenie w przyszłość. Dzięki ciągłemu postępowi naukowemu i technologicznemu chemia jest stale na czele innowacji, prowadząc do odkryć z zakresu nowych materiałów, leków, technologii ekologicznych i wielu innych obszarów, które mają ogromny wpływ na społeczeństwo.

Studia chemiczne nie tylko odpowiadają na obecne potrzeby społeczeństwa, ale także przygotowują profesjonalistów do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Uczą studentów krytycznego myślenia, zdolności analitycznych oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne do rozwijania nowych technologii, projektowania ekologicznych rozwiązań i innowacyjnych produktów.

W związku z tym studia chemiczne są nie tylko interesujące i atrakcyjne dla osób poszukujących wiedzy o świecie materii, ale także stanowią kluczowy element w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa poprzez rozwój nowoczesnych technologii, ochronę środowiska i poprawę jakości życia.


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Chemistry to prowadzone w języku angielskim studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Chemistry (in English)

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach na kierunku chemia?

Absolwenci kierunku Chemistry posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty, analizować wyniki i dane literaturowe oraz wyciągać logiczne wnioski. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Absolwenci są przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji.

Absolwenci kierunku Chemistry mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studenckie Koło Naukowe Chemików

fot. Andrzej Romański

Studenckie Koło Naukowe Chemików jest pierwszym kołem naukowym powołanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – działa od 1946 roku. Przewinęło się przez nie wiele pokoleń entuzjastów chemii. Dziś członkowie koła prowadzą badania naukowe, których wyniki publikują i prezentują na konferencjach, ale również zajmują się popularyzacją chemii: prowadzą warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych np. podczas Festiwalu Nauki i Sztuki lub Drzwi Otwartych Wydziału. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pokazów Chemicznych FePoCh.

W Studenckim Kole Naukowym Chemików jest miejsce również dla Ciebie!

Pokazy doświadczeń chemicznych podczas Drzwi Otwartych Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański]