Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia (s1) - studia w języku angielskim

Czym jest chemia?

Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni.

Chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Jak zauważył Albert Einstein: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki".

Jeżeli chcesz odkrywać tajemnice natury i poznawać właściwości substancji, które nas otaczają, fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów i do tego jeszcze lubisz eksperymentować, to na pewno chemia będzie idealnym kierunkiem dla Ciebie.


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Kierunek chemia oferuje studentom anglojęzyczne studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami, ale także poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.


Co po studiach na kierunku chemia?

Absolwenci kierunku chemia posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty, analizować wyniki i dane literaturowe oraz wyciągać logiczne wnioski. Absolwenci są przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji. Po zdobyciu wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej.

Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć na stronie Biura Karier UMK oraz w raporcie o losach absolwentów.

Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód!

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


REAGUJ I WYBIERZ CHEMIĘ!

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. WCh] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański] Chemia - studia w języku angielskim [fot. A. Romański]