Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: sport i wellness (s1)

Czym jest sport i wellness?

Sport i wellness to nowa, zmodyfikowana pod kątem potrzeb przyszłych absolwentów, propozycja UMK w Toruniu skierowana głównie do kandydatów uprawiających sport, wykazujących także zainteresowania rekreacyjno-zdrowotne, oraz dla osób prowadzących taki styl życia, aby osiągnąć szczęście i dobrą kondycję. To jedyny kierunek o charakterze sportowym realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce w zakresie obejmującym równolegle zagadnienia sportu i wellness.

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech certyfikatów (w zależności od wybranych modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • metodyka sportowego treningu motorycznego i technicznego,
 • aktywizacja seniorów,
 • sport osób z niepełnosprawnością,
 • wellness i SPA — rekreacyjny trening zdrowotny,
 • korygowanie postaw ciała.

Dodatkowo program studiów daje możliwość uzyskania certyfikatów (w zależności od wybranych Modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • trener personalny i instruktor wellness,
 • instruktor rekreacji ruchowej w zakresie aktywności korekcyjno-kompensacyjnej.

Dlaczego warto studiować sport i wellness na UMK?

 • bogata oferta dydaktyczna obejmująca głównie dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej i pedagogiczne oraz przedmioty kształcenia ogólnego, między innymi przedsiębiorczość, podstawy zarządzania, podstawy turystyki
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • urozmaicony program stypendialny i motywacyjny dla najlepszych sportowców
 • możliwość studiowania w ramach kariery dwutorowej student-sportowiec
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST
 • możliwość aktywnej realizacji swoich pasji sportowych w ramach kilkunastu sekcji sportowych
 • możliwość współpracy i studiowania z aktywnymi sportowcami osiągającymi wybitne sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • łatwy dostęp do nowoczesnego zaplecza sportowego z halą sportowo-widowiskową, siłownią, salą fitness, ścianką wspinaczkową, 25-metrowym basenem, torami do nauki pływania, jacuzzi i profesjonalnym zapleczem odnowy biologicznej
 • dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym pracowni mobilnej oraz bezprzewodowego Internetu

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

Zuzanna Borzewska

Sport i wellness jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Zuzanna Borzewska, dyscyplina: lekkoatletyka

Studiując na kierunku sport i wellness zdobywam wiedzę, którą mogę wykorzystać w sporcie, dodatkowo poznając nowe dyscypliny. Kierunek ten daje szereg możliwości zawodowych powiązanych ze sportowym trybem życia. Kariera dwutorowa jest dla mnie wsparciem w byciu studentem i sportowcem. Umożliwia mi jeżdżenie na zgrupowania oraz codzienne treningi. Dzięki indywidualnemu podejściu wykładowców mogę skupiać się równocześnie na wysokim poziomie sportowym i zdobywaniu wiedzy, potrzebnej po ukończeniu przygody ze sportem wyczynowym.


Co po studiach?

Potencjalne miejsca pracy absolwenta:

 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • ośrodki rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne,
 • publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji,
 • wydziały kultury fizycznej i promocji zdrowia,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • boiska „Orlik”,
 • ośrodki wypoczynkowe, kolonijne i obozowe, dla dzieci i młodzieży,
 • pensjonaty i hotele,
 • ośrodki wellness i SPA,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • kluby fitness,
 • kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku sport i wellness będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia wybierając kierunek wychowanie fizyczne i sport, który znajduje się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Film promocyjny

Galeria zdjęć

 [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]