Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: sport i wellness (s1)

Czym jest sport i wellness?

Sport i wellness to nowa i oczekiwana propozycja UMK w Toruniu skierowana głównie do kandydatów uprawiających sport, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne.

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech (spośród sześciu) kompetencji i kwalifikacji zawodowych, tj. tytuł

 • instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych
 • instruktora wellness i SPA
 • menedżera sportu i rekreacji
 • animatora czasu wolnego seniorów
 • trenera personalnego
 • instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

To także jedyny kierunek o charakterze sportowym realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym zagadnienia sportu i równolegle wellness.


Dlaczego warto studiować sport i wellness na UMK?

 • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, medyczne, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak przedsiębiorczość, język angielski czy e-sport
 • urozmaicony program stypendialny i motywacyjny dla najlepszych sportowców
 • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+)
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze sportu, rekreacji, wellness i SPA
 • możliwość aktywnej realizacji swoich pasji sportowych w ramach kilkunastu sekcji sportowych
 • możliwość współpracy i studiowania z aktywnymi sportowcami osiągającymi wybitne sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • do dyspozycji studentów: nowoczesne zaplecze sportowe z halą sportowo-widowiskową, siłownią, salą fitness, ścianką wspinaczkową, 25-metrowym basenem, torami do nauki pływania, jacuzzi i profesjonalnym zapleczem odnowy biologicznej, a także bogate zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe, w tym pracownia mobilna oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu

Co po studiach?

Potencjalne miejsca pracy absolwenta:

 • kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne
 • publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia
 • ośrodki wellness i SPA
 • boiska „Orlik”
 • ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele)
 • ośrodki odnowy biologicznej
 • kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami
 • fitness kluby
 • placówki oświatowo-wychowawcze

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku sport i wellness będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunkach proponowanych przez wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

sport i wellness [fot. WBiOŚ] sport i wellness [fot. WBiOŚ] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. Andrzej Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. Andrzej Romański]