Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: sport i wellness (s1)

Czym jest sport i wellness?

Sport i wellness to nowa, zmodyfikowana pod kątem potrzeb przyszłych absolwentów, propozycja UMK w Toruniu skierowana głównie do kandydatów uprawiających sport, wykazujących także zainteresowania rekreacyjno-zdrowotne, oraz dla osób prowadzących taki styl życia, aby osiągnąć szczęście i dobrą kondycję. To jedyny kierunek o charakterze sportowym realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym równolegle zagadnienia sportu i wellness.

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech certyfikatów (w zależności od wybranych modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • metodyka sportowego treningu motorycznego i technicznego,
 • aktywizacja seniorów,
 • sport osób z niepełnosprawnością,
 • wellness i SPA — rekreacyjny trening zdrowotny,
 • korygowanie postaw ciała.

Dodatkowo program studiów daje możliwość uzyskania certyfikatów (w zależności od wybranych Modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • trener personalny i instruktor wellness,
 • instruktor rekreacji ruchowej w zakresie aktywności korekcyjno-kompensacyjnej.

Dlaczego warto studiować sport i wellness na UMK?

 • bogata oferta dydaktyczna obejmująca głównie dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej i pedagogiczne oraz przedmioty kształcenia ogólnego między innymi przedsiębiorczość, podstawy zarządzania, podstawy turystyki
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • urozmaicony program stypendialny i motywacyjny dla najlepszych sportowców
 • możliwość studiowania w ramach kariery dwutorowej student-sportowiec
 • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST
 • możliwość aktywnej realizacji swoich pasji sportowych w ramach kilkunastu sekcji sportowych
 • • możliwość współpracy i studiowania z aktywnymi sportowcami osiągającymi wybitne sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • łatwy dostęp do nowoczesnego zaplecza sportowego z halą sportowo-widowiskową, siłownią, salą fitness, ścianką wspinaczkową, 25-metrowym basenem, torami do nauki pływania, jacuzzi i profesjonalnym zapleczem odnowy biologicznej
 • dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym pracowni mobilnej oraz bezprzewodowego Internetu

Co po studiach?

Potencjalne miejsca pracy absolwenta:

 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • ośrodki rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne,
 • publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji,
 • wydziały kultury fizycznej i promocji zdrowia,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • boiska „Orlik”,
 • ośrodki wypoczynkowe, kolonijne i obozowe, dla dzieci i młodzieży,
 • pensjonaty i hotele,
 • ośrodki wellness i SPA,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • kluby fitness,
 • kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku sport i wellness będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia wybierając kierunek Wychowanie fizyczne i sport, który znajduje się w ofercie edukacyjnej proponowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

sport i wellness [fot. WBiOŚ] sport i wellness [fot. WBiOŚ] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. Andrzej Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. Andrzej Romański]