Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: ochrona środowiska

Czym jest ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to interdyscyplinarna, szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów współczesnej cywilizacji, np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii bardziej przyjaznych dla środowiska, odnowy zasobów naturalnych i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką.


Dlaczego warto studiować ochronę środowiska na UMK?

Student kierunku ochrona środowiska:

 • uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej
 • zdobywa praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej, prowadzeniu badań terenowych oraz realizacji projektów badawczych z zakresu ekologii, mikrobiologii środowiskowej, rekultywacji i renaturyzacji środowisk, gospodarowania na obszarach chronionych, ekologii biokulturowej człowieka, ekologii miasta, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej
 • poznaje prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
 • odbywa praktyki i prowadzi badania terenowe
 • ma możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • bierze udział w wymianie studenckiej w ramach programu MOST

Co po studiach?

Nabyte wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in.:

 • jako specjalista w firmach, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmującą się ochroną środowiska
 • jako ekspert w Agencjach Ochrony Środowiska, w administracji UE, w spółkach wodnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach konsultingowych, w leśnictwie oraz instytucjach badawczych i monitoringowych
 • w służbach monitorujących stan środowiska i inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, przy wdrażaniu przyjaznych dla przyrody planów gospodarki
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem
 • jako ekspert od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach (konsulting środowiskowy)
 • jako ekspert od fauny i flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, rezerwaty przyrody, parki

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ] ochrona środowiska [fot. WBiOŚ]