Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 1. Uchwała Nr 45 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Załączniki do Uchwały Nr 45
  • Wydział Chemii: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia kryminalistyczna (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy): farmacja, analityka medyczna, kosmetologia
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych: architektura informacji, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, socjologia, sport i wellness, studia nad nauką i technologią (studia drugiego stopnia), wychowanie fizyczne i sport (studia drugiego stopnia), Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, physics and astronomy (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Humanistyczny: etnologia - antropologia kulturowa, filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, japonistyka, filologia polska, filologia polska jako obca, komparatystyka literacko-kulturowa, kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu z j. chińskim albo z j. japońskim), lingwistyka praktyczna i copywriting, lingwistyka stosowana – j. francuski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim), lingwistyka stosowana - j. rosyjski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim), lingwistyka stosowana - j. włoski (z j. arabskim albo z j. czeskim albo z j. hiszpańskim)
  • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy): kierunek lekarski, biotechnologia, biotechnologia medyczna, optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna, optometria (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka i ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, analiza danych (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych: biologia, biologia sądowa, biotechnologia, chemia medyczna, diagnostyka molekularna (studia drugiego stopnia), global change biology (studia drugiego stopnia), sport i wellness, weterynaria
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, matematyka i ekonomia, zarządzanie
  • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie, wojskoznawstwo
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy): dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, audiofonologia, terapia zajęciowa, zdrowie publiczne (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: geografia, geoinformacja środowiskowa (studia drugiego stopnia), gospodarka przestrzenna, gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (studia drugiego stopnia), sport i wellness, turystyka i rekreacja
  • Wydział Prawa i Administracji: administracja, doradztwo podatkowe (studia drugiego stopnia), prawo
  • Wydział Sztuk Pięknych: architektura wnętrz, grafika, historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, malarstwo, ochrona dóbr kultury, sztuka mediów i edukacja wizualna
  • Wydział Teologiczny: teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna), nauki o rodzinie