Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biologia sądowa

Czym jest biologia sądowa?

Biologia sądowa jest nowo utworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie specjalistów gotowych do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, współpracy z pracownikami administracji sądowej i wydziałów kryminalnych oraz prawnikami. W czasie studiów studenci:

 • ugruntują wiedzę ogólnobiologiczną,
 • zapoznają się ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz sądowych,
 • poznają metody analizy materiału biologicznego wykorzystywane przy sporządzaniu ekspertyz sądowych,
 • stają się świadomi ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych,
 • posiądą umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji, zdolnego do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych.

Dlaczego warto studiować biologię sądową na UMK?

Studiując biologię sądową na UMK możesz:

 • zdobywać wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej biologii i ich wykorzystania w zbieraniu i analizie materiału dowodowego (np. genetyka sądowa metody antropologiczne, metody analityczne, techniki daktyloskopijne,
 • uczyć się posługiwania metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych,
 • poznawać podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej,
 • korzystać z nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych,
 • mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych wydziałach (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

Co po studiach?

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w laboratoriach kryminalistycznych
 • jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego
 • jako właściciele własnej firmy świadczącej usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze w zakresie biologii sądowej

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

biologia sądowa [fot. WBiOŚ] biologia sądowa [fot. WBiOŚ] biologia sądowa [fot. WBiOŚ] biologia sądowa [fot. WBiOŚ] biologia sądowa [fot. WBiOŚ]