Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biologia sądowa (s1)

Czym jest biologia sądowa?

Biologia sądowa jest kierunkiem prowadzonym przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie specjalistów gotowych do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, współpracy z pracownikami administracji sądowej i wydziałów kryminalnych oraz prawnikami. W czasie studiów studenci:

 • ugruntują wiedzę ogólnobiologiczną,
 • zapoznają się ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz sądowych,
 • poznają metody analizy materiału biologicznego wykorzystywane przy sporządzaniu ekspertyz sądowych,
 • stają się świadomi ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych,
 • posiądą umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji.

Dlaczego warto studiować biologię sądową na UMK?

Studiując biologię sądową na UMK możesz:

 • zdobywać wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej biologii i ich wykorzystania w zbieraniu i analizie materiału dowodowego (np. genetyka sądowa, metody antropologiczne, metody analityczne, techniki daktyloskopijne),
 • uczyć się posługiwania metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych,
 • poznawać podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej,
 • korzystać z nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych,
 • mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

Co po studiach?

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w laboratoriach kryminalistycznych,
 • jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego,
 • jako właściciele własnej firmy świadczącej usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze w zakresie biologii sądowej.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW] biologia sądowa [fot. WNBiW]