Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: stosunki międzynarodowe (s1)

Czym są stosunki międzynarodowe?

Stosunki międzynarodowe to kierunek, którego przedmiotem badawczego zainteresowania są procesy zachodzące aktualnie w polityce, gospodarce i sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia na SM uczą umiejętności rzetelnej analizy i zrozumienia zachowań i decyzji na arenie międzynarodowej, pozwalają na prawidłową interpretację globalnych wydarzeń, pomagają w ocenie roli Polski (i innych państw) w świecie.

 

 


Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na WNoPiB UMK?

Studia na kierunku SM to oferta dydaktyczna, tworzona we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, ekspertami oraz absolwentami. Studenci nabywają cenne umiejętności i kompetencje w ramach 1 z 4 specjalności:

  • administracja publiczna w Unii Europejskiej,
  • Europa Wschodnia,
  • bezpieczeństwo europejskie i globalne,
  • amerykanistyka.

Mogą również skorzystać z wielu zajęć do wyboru: wykładów monograficznych, konwersatoriów w języku polskim oraz konwersatoriów w językach obcych. Ważnym elementem kształcenia na kierunku SM jest nauka przynajmniej dwóch języków obcych: angielskiego oraz do wyboru (w formie lektoratów) – francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Studia na SM na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie prowadzone są przez wysoko ocenianą, kompetentną i przyjazną kadrę specjalistów (m.in. kategoria naukowa „A+” i ‘A”). Studenci skorzystać mogą również z wyjazdów na stypendia i staże zagraniczne (program ERASMUS+) oraz krajowe (program MOST).

Kierunek stosunki międzynarodowe posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i należy do najlepiej ocenianych w kraju.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Co po studiach?

Absolwenci SM są specjalistami w swej dziedzinie: dzięki studiom na kierunku SM są dobrze przygotowani do pracy w administracji publicznej (współpraca z zagranicą, komunikacja i dyplomacja). Praktyczna znajomość języków obcych ułatwia im także znalezienie pracy w organizacjach pozarządowych, instytutach, organizacjach i agencjach międzynarodowych czy też w przedsiębiorstwach działających w obrocie zagranicznym. Absolwenci SM są także pożądanymi pracownikami ośrodków badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi oraz mediów branżowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Najlepszy absolwent Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Film promocyjny