Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: politologia (s1)

Politologia

Politologia to współczesny kierunek pozwalający zrozumieć dynamicznie zmieniający się świat.

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, jak i globalnej. Pozwalają zrozumieć oraz uczą analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Studenci po pierwszym roku studiów wybierają jedną z dwóch specjalizacji:

 • marketing polityczny,
 • administracja publiczna.

Dlaczego warto studiować politologię na WNoPiB UMK?

Powiedzmy to krótko:

 • interesujący program studiów,
 • zajęcia o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym,
 • zajęcia do wyboru w języku polskim, jak i angielskim,
 • możliwość zdobycia certyfikatów kompetencyjnych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich,
 • udział w wymianie studenckiejw ramach programów MOST lub ERASMUS+,
 • wysoko wykwalifikowana, kompetentna i przyjazna studentom kadra naukowa.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

Politologia jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Co po studiach?

dyplomatorium

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację we współczesnych mechanizmach działania systemów politycznych oraz ich historycznych uwarunkowaniach. Potrafi analizować i interpretować zachodzące w nich procesy i zjawiska. Zdobyta szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomóc w znalezieniu ciekawego zajęcia.

Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:

 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
 • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
 • jako urzędnicy instytucji europejskich,
 • w mediach jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
 • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
 • jako doradcy polityczni,
 • jako specjaliści ds. public relations.

Najlepszy absolwent Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Film promocyjny