Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: politologia (s1)

Politologia

Politologia to nauka społeczna obejmująca m.in. takie obszary badań, jak: teoria polityki, myśl społeczno-polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, nauka o samorządzie terytorialnym, psychologia polityki, marketing polityczny, polityka zagraniczna.

Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Pozwalają zrozumieć oraz uczą analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.


Dlaczego warto studiować politologię na WNoPiB UMK?

Studia na politologii realizują interesujący program zajęć, obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską. Są to zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, także do samodzielnego wyboru przez studenta, w tym wiele fakultetów w językach obcych.

WNoPiB rozwija kontakty z ośrodkami zagranicznymi, organizuje wykłady gości z kraju i zagranicy. Odbywają się tu liczne konferencje i seminaria naukowe. Wydział oferuje studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

WNoPiB wyróżnia bogate doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana, kompetentna i przyjazna studentom kadra naukowa. Wydział zajmuje niezmiennie wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych – kierunek politologia na WNoPiB uzyskał, jako jeden z nielicznych w Polsce, ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację we współczesnych mechanizmach działania systemów politycznych oraz ich historycznych uwarunkowaniach. Potrafi analizować i interpretować zachodzące w nich procesy i zjawiska. Zdobyta szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomóc w znalezieniu ciekawego zajęcia.

Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:

  • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
  • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
  • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
  • jako urzędnicy instytucji europejskich,
  • w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
  • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
  • jako doradcy polityczni,
  • jako specjaliści ds. public relations.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Czekamy na Ciebie!