Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne (studia 1. stopnia)

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata. Aby lepiej przygotować absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie proponuje dwie specjalizacje:

 • zarządzanie bezpieczeństwem w służbach mundurowych,
 • analiza w obszarze bezpieczeństwa.

Wybór specjalizacji następuje po pierwszym roku studiów. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje zagadnienia dotyczące występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Świat zmienia się dynamicznie, co – oprócz szybkiego tempa rozwoju – powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstaje potrzeba opracowywania i rozwoju procedur oraz systemów bezpieczeństwa, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

 

 


Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na WNoPiB UMK?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne to:

 • specjalistyczna wiedza, m.in. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • możliwość uczestniczenia w wymianie studenckiej (programy wymiany krajowej MOST lub wymiany międzynarodowej ERASMUS+),
 • uzyskanie wiedzy i kompetencji do zajmowania się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych czy szerszych,
 • pozyskanie umiejętności analizowania i prognozowania zagrożeń, a także rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Kacper Polański, wioślarz, kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski – uczestnik programu "Kariera dwutorowa".


Co po studiach?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie, w szczególności w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • policji i służbach specjalnych

oraz sektorze prywatnym jako:

 • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • analityk w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian,
 • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
 • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Studia na BW przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa, m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Najlepszy absolwent Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Film promocyjny