Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe (s1)

Czym jest kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Bezpieczeństwo narodowe jest atrakcyjnym oraz innowacyjnym kierunkiem łączącym nauki o bezpieczeństwie oraz polityce i administracji. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają nowoczesny i wszechstronny profil kształcenia, jeden z najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy – funkcjonuje on na potrzeby bezpieczeństwa, obronności oraz porządku publicznego państwa.


Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe na WNoPiB UMK?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom zrozumieć charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwiają im tworzenie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia, a także organizowanie działań indywidualnych i zbiorowych w różnych sytuacjach wynikających ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

fot. PZTW - strona internetowa

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Mirosław Ziętarski, wioślarz, finalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro i w Tokio, m.in. mistrz świata 2022, mistrz Europy 2023 – uczestnik programu "Kariera dwutorowa".


Co po studiach?

Absolwenci BN potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozują i analizują procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystują przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Posługują się językiem obcym na poziomie B2, w tym językiem specjalistycznym właściwym dla studiowanego kierunku.

Dzięki szerokiej ofercie programowej kierunek bezpieczeństwo narodowe umożliwia zatrudnienie absolwentów w wielu branżach. Podejmują oni pracę w instytucjach, służbach i organach państwowych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, obronności i porządku publicznego (szczególnie w służbach mundurowych), w strukturach administracji samorządowej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych zajmujących się bezpieczeństwem czy w podmiotach gospodarczych.

Absolwenci BN są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów – swoje obowiązki mogą pełnić m.in. w:

 • samorządowych instytucjach publicznych (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
 • rządowych instytucjach publicznych (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne),
 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Służbie Granicznej,
 • Straży Ochrony Lotnisk,
 • Straży gminnej (miejskiej),
 • Formacjach Obrony Cywilnej Kraju,
 • Siłach Zbrojnych RP,
 • placówkach dyplomatycznych,
 •  instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • służbach społecznych,
 • biznesie.

Gdzie pracują absolwenci UMK?