Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: architektura informacji (s1)

Czym jest architektura informacji?

Architektura informacji postrzegana jest zarówno jako proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych, jak i sztuka oraz nauka kształtowania przestrzeni informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności (L. Rosenfeld, R. Morville).

Powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów. Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą.


Dlaczego warto studiować architekturę informacji na UMK?

Studia na kierunku architektura informacji dostarczają z jednej strony wiedzy na tematy techniczne, z drugiej – wykształcają umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i dostosowywania tworzonych serwisów do nietypowych potrzeb użytkowników.

Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość zawodową z projektowaniem serwisów WWW, analizowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych potrzeb klienta i ruchu na stronach WWW, testowaniem funkcjonalności serwisów informacyjnych, publikowaniem cyfrowym, edytorstwem komputerowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej. Studiując architekturę informacji nauczysz się m.in., jak:

 • sprawnie i funkcjonalnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji, metodami, technikami oraz oprogramowaniem,
 • tworzyć serwisy WWW,
 • określać struktury, sposoby wyszukiwania i nawigacji serwisów intra- i internetowych,
 • poprawnie organizować treści, nadawać im odpowiednie nazwy i zapewniać sprawny system poruszania się po nich,
 • efektywnie wyszukiwać, selekcjonować, wizualizować i oceniać informacje,
 • rozróżniać zasoby sieciowe,
 • dbać o bezpieczeństwo w Sieci,
 • projektować różne rodzaje komunikatów,
 • analizować potrzeby informacyjne użytkowników,
 • badać przestrzeń informacyjną, współpracować z grafikami, programistami, analitykami IT.

By pracować w sektorze usług informacyjnych nie musisz być absolwentem kierunków ścisłych i technicznych. Zostań architektem informacji – oszczędź użytkownikom czasu na błądzenie w Internecie, pomóż im w orientowaniu się w serwisie, bezbłędnym docieraniu do poszukiwanej informacji i kontynuowaniu wizyty w poczuciu panowania nad sytuacją.

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co na studiach?

Przygotowany przez nas program kształcenia ma charakter nowatorski, tj. uwzględnia potrzeby rynku pracy i oferuje nowoczesne treści dydaktyczne. Główny nacisk położony jest na wykształcenie praktycznych umiejętności tworzenia serwisów WWW, konstruowania poprawnych pod względem treściowym komunikatów, projektowania publikacji cyfrowych, profesjonalnego wyszukiwania informacji, wizualizacji danych, analizy i oceny informacji, zarządzania wiedzą. Poza możliwością nabycia określonych umiejętności, program studiów dostarcza wiedzy z zakresu istniejących narzędzi technologicznych i zasad ich wykorzystywania, funkcjonowania cyberprzestrzeni, metod tworzenia i wyszukiwania różnych zasobów informacyjnych oraz form uczestnictwa w społecznościach wirtualnych. Przewiduje on również kształtowanie tzw. kompetencji miękkich (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się).

Zajęcia dydaktyczne na kierunku architektura informacji nie mają wyłącznie charakteru biernego przyswajania wiedzy, ponieważ w ich trakcie wykorzystujemy metody i techniki kształcenia na odległość (dostęp do materiałów dydaktycznych na specjalnej elektronicznej platformie, zajęcia i zaliczenia w trybie zdalnym).

Atutem naszych studiów jest także wysoko wykwalifikowana kadra. Poza pracownikami Instytutu Badań Informacji i Komunikacji zajęcia dydaktyczne prowadzą naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych, Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Dzięki współpracy z otoczeniem zewnętrznym (wydawnictwa, agencje infobrokerskie, firmy informatyczne, wywiadownie gospodarcze, instytucje sektora kultury i nauki) wciąż poszukujemy oryginalnych pomysłów i inspiracji do uatrakcyjniania realizowanych przez nas treści kształcenia.


Oferta dla studentów-sportowców

fot. Michał Walusza (pasja.azs.pl)

Architektura informacji jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Alicja Śliwicka, Akademicka Mistrzyni Świata w szachach błyskawicznych, Akademicka Mistrzyni Europy w szachach błyskawicznych, złota medalistka Europejskich Igrzysk Akademickich w szachach


Co po studiach?

Nasze studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę humanistyczną z umiejętnościami informatycznymi. Przygotowujemy do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, edytorstwa, zarządzania informacją. Oferujemy możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nasze studia pozwalają na przygotowanie się do wykonywania zawodów:

 • architekta informacji,
 • analityka internetowego,
 • projektanta stron internetowych,
 • projektanta baz danych,
 • webmastera,
 • redaktora i administratora portali internetowych,
 • edytora i wydawcy treści cyfrowych,
 • infobrokera,
 • researchera,
 • pozycjonera SEO,
 • menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji,
 • projektanta grafiki i multimediów,
 • specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych,
 • specjalisty ds. mediów społecznościowych,
 • archiwisty cyfrowego,
 • testera funkcjonalności serwisów informacyjnych,
 • testera oprogramowania i aplikacji.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki zarówno na studiach drugiego stopnia, jak i na studiach podyplomowych (w szczególności na kierunkach związanych z projektowaniem przestrzeni informacyjnych i prowadzeniem oceny ich jakości).

Zobacz, czym zajmują się absolwenci architektury informacji!

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Nasze atuty

 • Korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi, uczelniany portal edukacyjny, sieć bezprzewodowa, archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.).
 • Dysponujemy czterema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych).
 • Stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry).
 • Organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie.
 • Dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim.
 • Umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych).
 • Dajemy studentom szansę współorganizowania i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych.
 • Prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskują pozytywne oceny naszych absolwentów.
 • Siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku.
 • Nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych.
 • Pod koniec 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał status Uczelni Badawczej, znajdując się w prestiżowym gronie dziesięciu najważniejszych szkół wyższych w Polsce.
 • Inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum).
 • Umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Dodatkowe informacje

Strona Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK

Więcej o architekturze informacji

Odwiedź nas na Instagramie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Galeria zdjęć

architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS] architektura informacji [fot. WFiNS]