Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: turystyka i rekreacja (studia 2. stopnia)

Czym jest turystyka i rekreacja?

Zajęcia terenowe - Śnieżka

Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka i rekreacja to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.


Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na UMK?

Siła Wydziału

Turystyka i rekreacja na UMK to:

 • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki,
 • szereg umiejętności praktycznych podczas licznych ćwiczeń oraz praktyk terenowych,
 • możliwość elastycznego kształtowania własnego programu studiów przez wybór ścieżek kształcenia oraz zajęć do wyboru,
 • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi w placówkach prowadzących działalność rekreacyjną, turystyczną, hotelarską i gastronomiczną,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji,
 • do dyspozycji studentów bogate zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nowoczesne pracownie komputerowe.

W czasie studiów studenci mogą wybrać trzy z pięciu oferowanych przez nas specjalizacyjnych ścieżek kształcenia:

 • turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness,
 • organizacja turystyki międzynarodowej,
 • ICT (information and communication technologies) w informacji i promocji turystycznej,
 • turystyka aktywna i sportowa,
 • kreowanie produktów turystycznych.

Oferta dla studentów-sportowców

Julia Walczak

Turystyka i rekreacja jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Julia Walczak, dyscyplina: kajakarstwo (kanadyjkarstwo)

Na co dzień trenuję w kadrze narodowej, w której jest około 20 zawodniczek i zawodników w wieku studenckim. Dzielimy się między sobą doświadczeniami związanymi z łączeniem edukacji z ogromną ilością wyjazdów. Kariera dwutorowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nie jest jedyną opcją, aby wyczynowy sportowiec mógł kontynuować naukę, jednakże, z mojego punktu widzenia – jest najlepszą.

Dlaczego?

Przede wszystkim indywidualne podjęcie władz uczelni i wykładowców. Możliwości rozwiązań jest prawdopodobnie tyle, ilu studentów korzystających z kariery dwutorowej na UMK m.in. zaliczenia online, alternatywne rodzaje zaliczeń dostosowane do zainteresowań studenta, indywidualne zajęcia czy terminy.

Działania dwutorowego studenta i wykładowcy można bez wątpienia nazwać współpracą, która uczy bezcennej umiejętności komunikacji na poziomie formalnym. Komunikacji, która opiera się na wzajemnym poszanowaniu tego czym obie strony się zajmują i realizacją wspólnych celów, czyli nauki i nauczania. Jest to ważny moment dla sportowców oraz szansa, którą coraz więcej osób wykorzystuje. Daje to korzyści obu stronom. Wielotorowość rozwoju dla sportowca, wsparcie finansowe oraz infrastruktura sportowa Uniwersytetu to tylko wstępne zaproszenie dla młodych sportowców. Korzyści jest wiele więcej. Jestem dumna z tego, że tworzę wizerunek kariery dwutorowej i całego Uniwersytetu.


Co po turystyce i rekreacji?

dyplomatorium

Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, mająca szerokie perspektywy zawodowe w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych,
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych,
 • klubach sportowych i fitness,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach i fundacjach społecznych,
 • własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów 2. stopnia kierunku turystyka i rekreacja przygotowany jest do kontynuacji kształcenia na studiach w ramach jednej ze szkół doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Galeria zdjęć

Badania polarne [fot. WNoZiGP] Stacja Polarn UMK na Spitsbergenie  [fot. WNoZiGP] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ]  Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP]  Targi Międzynarodowe ITB w Berlinie [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP]