Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: turystyka i rekreacja (studia 1. stopnia)

Czym jest turystyka i rekreacja?

Zajęcia terenowe - Śnieżka

Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka i rekreacja to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.


Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na UMK?

Siła Wydziału

Turystyka i rekreacja na UMK to:

 • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego jak: język obcy czy podstawy informatyki,
 • dwie specjalności: krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego oraz animacja sportu i rekreacji,
 • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi w placówkach prowadzących działalność rekreacyjną, turystyczną, hotelarską i gastronomiczną,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji,
 • do dyspozycji studentów bogate zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nowoczesne pracownie komputerowe.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Oferta dla studentów-sportowców

Julia Weiwer

Turystyka i rekreacja jest jednym z preferowanych kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach programu "Kariera dwutorowa student-sportowiec", pozwalającym na elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Nasi studenci

Julia Weiwer, dyscyplina: wioślarstwo

Program Kariera Dwutorowa jest dużym wsparciem dla sportowców, by mogli łączyć wyczynowe uprawianie sportu z codzienną nauką i kontynuować swoją karierę sportową. Dzięki Karierze dwutorowej można bezproblemowo nadrobić wszystkie zaległości wynikające z wyjazdów na zgrupowania sportowe. Polecam bardzo serdecznie wszystkim zainteresowanym, aby również skorzystali z takiej możliwości!


Co po turystyce i rekreacji?

dyplomatorium

Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, mająca szerokie perspektywy zawodowe w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych,
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych,
 • klubach sportowych i fitness,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach i fundacjach społecznych,
 • własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Dla najlepszych studentów kończących kierunek możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Galeria zdjęć

Badania polarne [fot. WNoZiGP] Stacja Polarn UMK na Spitsbergenie Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Siła Wydziału [fot. WNoZ] [fot. WNoZiGP] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Targi Międzynarodowe ITB w Berlinie [fot. WNoZiGP]