COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: turystyka i rekreacja (studia 1. stopnia)

Zajęcia terenowe - Śnieżka

Czym jest turystyka i rekreacja?

Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka i rekreacja to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.


Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w targach międzynarodowych - ITB w Berlinie

Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na UMK?

Turystyka i rekreacja na UMK to:

  • bogata oferta dydaktyczna, która obejmuje takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, a także przedmioty kształcenia ogólnego jak: język obcy czy podstawy informatyki
  • dwie specjalności: krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego oraz animacja sportu i rekreacji
  • program studiów uzupełniony praktykami zawodowymi w placówkach prowadzących działalność rekreacyjną, turystyczną, hotelarską i gastronomiczną
  • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+)
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)
  • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji
  • do dyspozycji studentów bogate zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nowoczesne pracownie komputerowe

dyplomatorium

Co po turystyce i rekreacji?

Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, mająca szerokie perspektywy zawodowe w: przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, klubach sportowych i fitness, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i fundacjach społecznych oraz własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Dla najlepszych studentów kończących kierunek możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZ] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZ] Dyplomatorium [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZ] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZ] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZ] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZ]