Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Pomoc materialna

Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do doktorantów stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Terminy pracy generatora i składania wniosków

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów należy składać w terminie od 15 do 22 listopada 2023 r. w dziekanatach wydziałów do pracowników będących w składzie Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK. Generator wniosków o przyznanie stypendiów rektora dla doktorantów otwarty będzie od 15 do 22 listopada 2023 r.

 

Dokumenty do pobrania: