Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Samorząd Doktorantów

Doktoranci Uniwersytetu, zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 215 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tworzą Samorząd Doktorantów. Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu doktorantów Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i działalności Samorządu Doktorantów UMK dostępne są na stronie: https://doktoranci.umk.pl