COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Samorząd Doktorantów
Strona główna > Doktoranci > Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów

Strona główna > Doktoranci > Samorząd Doktorantów

 Samorząd Doktorantów

Doktoranci Uniwersytetu, zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 215 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tworzą Samorząd Doktorantów. Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu doktorantów Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i działalności Samorządu Doktorantów UMK dostępne są na stronie: http://samorzad-dokt.umk.pl/