Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Jan Kopcewicz
Podstawy biologii roślin
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Podstawy biologii roślin to podręcznik zawierający podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii, fizjologii, biologii molekularnej i środowiskowej oraz z biotechnologii i geografii roślin. Jest wprowadzeniem do nauki o roślinach, bez szczegółowej systematyki.

Książka obejmuje pięć części, w których omówiono:

  • budowę roślin - budowę komórki roślinnej; ukształtowanie ciała roślin plechowych i osiowych; haploidalną i diploidalną strukturę roślin
  • funkcjonowanie roślin - metabolizm; rolę wody w życiu roślin; odżywianie się roślin - mineralne, fotosynteza; uzyskiwanie energii
  • rozwój i morfogenezę roślin - ogólne aspekty rozwoju; regulację rozwoju i morfogenezy roślin; fazy rozwoju ontogenetycznego roślin i ruchy roślin
  • wpływ środowiska - czynniki środowiskowe abiotyczne i biotyczne; adaptację roślin do trudnych warunków środowiska; ekologię i geografię zbiorowisk roślinnych
  • rośliny w gospodarce człowieka - wykorzystanie roślin m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, przemyśle, medycynie i ochronie środowiska oraz biotechnologię roślin

Podręcznik dla studentów: biologii, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, biotechnologii, ochrony środowiska, farmacji, studiujących na uniwersytetach, uczelniach rolniczych, medycznych, technicznych i pedagogicznych.

[Profesor Jan Kopcewicz jest byłym pracownikiem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi]