Monografie i podręczniki

Monografie i podręczniki

 Monografie i podręczniki

Jan Kopcewicz
Podstawy biologii roślin
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Podstawy biologii roślin to podręcznik zawierający podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii, fizjologii, biologii molekularnej i środowiskowej oraz z biotechnologii i geografii roślin. Jest wprowadzeniem do nauki o roślinach, bez szczegółowej systematyki.

Książka obejmuje pięć części, w których omówiono:

Podręcznik dla studentów: biologii, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, biotechnologii, ochrony środowiska, farmacji, studiujących na uniwersytetach, uczelniach rolniczych, medycznych, technicznych i pedagogicznych.

[Profesor Jan Kopcewicz jest byłym pracownikiem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi]