Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Bernard Ziętek,
Lasery,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008

Książka ma służyć wszystkim osobom zainteresowanym nowoczesnymi dziedzinami nauki i techniki, wykorzystującymi światło laserowe i pracującymi nad laserami. Praca jest skierowana głownie do studentów fizyki uniwersytetów oraz studentów uczelni technicznych różnych specjalności, ale też młodszych pracowników naukowych i inżynierów. Będzie też przydatna - zdaniem autora - wykładowcom optyki i optoelektroniki w szerokim znaczeniu tego słowa, telekomunikacji i fotoniki oraz oczywiście fizyki laserów.

Tytuł jest ogólny, mający wskazywać na to, że monografia jest o urządzeniach nazwanych laserami. Książka nie jest kompletnym dziełem o "podstawach fizyki laserów". Autor ograniczył się do rozważań półklasycznych. W "Laserach" Bernard Ziętek zajął się opisem wzajemnego oddziaływania trzech podstawowych elementów laserów: ośrodka czynnego, rezonatora i układu pompującego. Przedstawił różnorodność typów laserów. Ocenie został poddany wpływ wszystkich elementów składowych laserów na ich właściwości, na parametry wiązki laserowej, tj. jej charakterystyki - energetyczne, częstotliwościowe, czasowe i przestrzenne.

Książka nagrodzona podczas XII Poznańskich Dni Książki Naukowej (19-12.10.2008 r.).

[Dr Bernard Zietek jest pracownikiem Instytutu Fizyki UMK.]