Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Bernard Ziętek,
Optoelektronika,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004

Od pierwszego wydania "Optoelektroniki" minął ponad rok. Dzięki zainteresowaniu czytelników tą pozycją jej nakład został wyczerpany łącznie z dodrukiem. Książka została też uhonorowana Nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką Atena 2004.W czasie, który minął od pierwszego wydania, pracowałem nad ulepszeniem tekstu zarówno w warstwie merytorycznej, jak i redakcyjnej. Wynikiem tych prac jest drugie wydanie "Optoelektroniki". W tym też czasie zaszło wiele zmian w optoelektronice. Dzięki rozwojowi nauki, techniki i technologii pojawiły się nowe konstrukcje, a te, których udział na rynku był uprzednio marginalny, stały się powszechnie dostępne, np. "niebieskie lasery". Tam, gdzie było to możliwe, starałem się uaktualnić tekst. Na przykład opis detektorów piroelektrycznych i CMOS został niejako wymuszony wzrostem ich zastosowań. Zresztą niemal wszystkie rozdziały uzupełniono o nowe fragmenty, jak również odnośniki literaturowe zostały poszerzone o najnowsze pozycje.

Wydawnictwo UMK otrzymało nagrodę Fundacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT za Najlepszą Książkę Akademicką z dziedziny techniki za książkę "Optoelektronika" Bernarda Ziętka podczas XI Krajowych Targów Książki Naukowej ATENA'2004, Warszawa, 3-6.11.2004 r.

[Dr Bernard Ziętek jest pracownikiem Instytutu Fizyki UMK.]