Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Zbigniew Witkowski,
Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004

W pięćdziesięciopięcioletnim doświadczeniu ustrojowym Republiki Włoskiej (1948-2004) jej konstytucja podlegała trzydziestu trzem znaczącym zmianom, w tym tylko od 1989 do 2002 roku tych zmian było aż dziesięć (16 stycznia 1989 r., 4 listopada 1991 r., 6 marca 1992 r., 29 października 1993 r., 22 listopada 1999 r., 23 listopada 1999 r., 17 stycznia 2000 r., 23 stycznia 2001 r., 18 października 2001 r. i 30 maja 2003 r.). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jedenastą nowelizację z 23 października 2002 r., uchylającą pierwsze dwa ustępy XIII przepisu przejściowego dotychczasowej konstytucji, zabraniające powrotu do Italii męskich potomków dynastii sabaudzkiej, tj. ostatniej dynastii panującej we Włoszech. Zmianom podlegały dotychczas następujące przepisy konstytucji: art. 10, 26, 48, 51, 56, 57, 60, 68, 75, 79, 88, 96, 110, 111, 114-135, VII, XI i XIII dyspozycja przejściowa oraz przepisy tytułu V w drugiej części tejże konstytucji.

Książka niniejsza mogła powstać dzięki wieloletniej współpracy naukowej autora z konstytucjonalistami włoskimi i jego licznym pobytom stypendialnym i misjom naukowym w Italii. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj prawie siedemnaście lat trwająca współpraca autora z rzymskim Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) i z Universita degli Studi di Padova.

[Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMK.]