Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Włodzimierz Wincławski,
Słownik biograficzny socjologii polskiej. t.1 (A-H),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Podstawę słownika stanowią materiały publikowane (książkowe i prasowe) oraz informacje archiwalne. Tom obejmuje ponad dwieście życiorysów zaopatrzonych w informacje bibliograficzne.

Ponieważ polska socjologia nie doczekała się jak dotychczas ani zebranej bibliografii, ani słownika instytucji, ani słownika biograficznego, praca prof. Wincławskiego pomogła tę lukę w dużej mierze zapełnić. Umożliwia ona czytelnikom uzyskanie wiedzy o różnych postaciach związanych z polską socjologią (zarówno tych, które uprawiały tę dyscyplinę, jak i tych, które zajmowały się innymi dziedzinami, ale socjologią - czy szerzej: sprawami społecznymi - interesowały się), stanowi źródło skumulowanych informacji bibliograficznych, jest też pomocna w badaniach nad historią socjologii polskiej oraz pomocą dydaktyczną.

[Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski jest pracownikiem Instytutu Socjologii UMK.]