Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Jacek Wijaczka,
Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”,
Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2010

Niniejsza biografia wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Prusach, a następnie świeckiego władcy Prus Książęcych, ma charakter popularnonaukowy. Dlatego pozbawiona została aparatu naukowego, a zamieszczony na końcu pracy wykaz literatury przedmiotu ograniczony został do minimum. Książka skierowana jest do szerokiego kręgu czytelników, a jej celem zapoznanie z życiem i działalnością Albrechta von Branderburg-Ansbach, do tej pory w Polsce kojarzonego jedynie z hołdem pruskim 1525 r., a który przecież z całą pewnością był jednym z wybitniejszych władców okresu reformacji.

[Prof. dr hab. Jacek Wijaczka jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK]