Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zygmunt Waźbiński

Zygmunt Waźbiński - Ut Ars Natura, Ut Natura Ars

Zygmunt Waźbiński,
Ut Ars Natura, Ut Natura Ars. Studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000

Monografia skupia się na analizie przejawów antycznego toposu "Ut Ars Natura, Ut Natura Ars" w sztuce florenckiej drugiej połowy XVI wieku.

Część pierwsza dotyczy obiektów, gdzie znajdowały się przedstawienia botaniczne (arrasy, obrazy, grafiki) i to pochodzenia niderlandzkiego, a więc sztuki, którą Włosi darzyli wielkim uznaniem. Część druga poświęcona jest inicjatywom florenckim w zakresie badań przyrody (zwłaszcza za Franciszka I w latach 1574-1587), sprowadzaniu do Florencji ciekawych okazów przyrody, organizacji ogrodów (botanicznych i ozdobnych), penetracji "terenu" oraz tworzeniu własnej dokumentacji naukowej (Jacopo Ligozzi). Część trzecia dotyczy kwestii, jak florenckie środowisko artystyczne wykorzystało nagromadzone przez dokumentalistów materiały do celów sensu stricto artystycznych.

Prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński (1933-2009) był pracownikiem Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK.