Monografie i podręczniki

Monografie i podręczniki

 Monografie i podręczniki

Zbigniew Waźbiński,
Ut Ars Natura, Ut Natura Ars. Studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000

Monografia skupia się na analizie przejawów antycznego toposu "Ut Ars Natura, Ut Natura Ars" w sztuce florenckiej drugiej połowy XVI wieku.

Część pierwsza dotyczy obiektów, gdzie znajdowały się przedstawienia botaniczne (arrasy, obrazy, grafiki) i to pochodzenia niderlandzkiego, a więc sztuki, którą Włosi darzyli wielkim uznaniem. Część druga poświęcona jest inicjatywom florenckim w zakresie badań przyrody (zwłaszcza za Franciszka I w latach 1574-1587), sprowadzaniu do Florencji ciekawych okazów przyrody, organizacji ogrodów (botanicznych i ozdobnych), penetracji "terenu" oraz tworzeniu własnej dokumentacji naukowej (Jacopo Ligozzi). Część trzecia dotyczy kwestii, jak florenckie środowisko artystyczne wykorzystało nagromadzone przez dokumentalistów materiały do celów sensu stricto artystycznych.

[Prof. dr hab. Zbigniew Waźbiński (1933-2009) był pracownikiem Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK.]