Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Andrzej Radzimiński,
Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa,
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002

Książka zawiera dziewięć szkiców o średniowiecznych duchownych pochodzących z Polski, Niemiec oraz zakonu krzyżackiego w Prusach. Autor wykorzystał materiały źródłowe: dokumenty papieskie, statuty kapitulne i synodalne, rachunki, sprawozdania z podróży. Na ich podstawie dowiadujemy się m.in. o roli pieniądza w życiu kleru, o wpływie pokrewieństwa na karierę duchowną, o małżeństwach i związkach z kobietami, o życiu codziennym i świątecznym grup duchowieństwa świeckiego oraz krzyżackiego kleru parafialnego. Książka w serii: Człowiek-Symbol-Historia.

Szczegółowa analiza życia średniowiecznego duchowieństwa, ukazuje rolę związków rodzinnych w karierze księży, układy pomagające w awansach a także zanikłe już zwyczaje, jak np. unikanie składania najwyższych ślubów, by móc powrócić do stanu świeckiego.

[Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.]