Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Jerzy Malinowski,
Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Książka Jerzego Malinowskiego, zaplanowana jako publikacja dwutomowa, jest pierwszym zarysem historii nowoczesnego malarstwa, grafiki i rzeźby Żydów polskich. Autor drąży ten temat już od ponad dwudziestu lat.

Tom I poświęcono sztuce żydowskich środowisk w Polsce, a także twórczości artystów pochodzących z ziem litewsko-białoruskich oraz artystów z Polski, działających w Berlinie przed I wojną światową. Ukazuje on panoramę zjawisk artystycznych, myśli o sztuce i życia kulturalnego. Szczególną uwagę poświęcił autor interpretacji dzieł sztuki, ich symbolice oraz związkom z ideologiami politycznymi i społecznymi. Szeroko została omówiona twórczość wybitnych malarzy i rzeźbiarzy. Przygotowywany przez autora tom II obejmie twórczość artystów żydowsko-polskich we Francji (École de Paris), sztukę czasów wojny i okresu po 1945.

"Zapewne każdy, kto weźmie do ręki książkę Jerzego Malinowskiego, będzie zaskoczony rozległością zjawiska. To już nie dziesiątki, ale setki nazwisk malarzy, rzeźbiarzy, grafików, których życie i działalność przerwane zostały z Treblince, Oświęcimiu, w okupacyjnych gettach Warszawy i Białegostoku. Zdumienie budzi też fakt, że mimo zagłady narodu zachowało się tak wiele dokumentów jego ingenium". (Przemysław Trzeciak)

[Prof. dr hab. Jerzy Malinowski jest pracownikiem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.]