Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Norbert Jankowski,
Ontogeniczne sieci neuronowe. O sieciach zmieniających swoją strukturę,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003

Sztuczne sieci neuronowe nawiązują koncepcyjnie do sposobu działania mózgu. Cechą ontogenicznych sieci neuronowych jest ich zdolność do kontroli swojej struktury i złożoności, dzięki czemu mogą elastycznie dopasowywać się do zadanego problemu.
W książce przedstawiono wiele typów sieci ontogenicznych, które korzystając z różnych algorytmów uczenia mogą zwiększać lub zmniejszać swoją strukturę oraz wpływać na funkcje realizowane przez neurony. Metody kontroli złożoności struktury sieci neuronowych w istotny sposób wpływają na ostateczne zdolności tych sieci. Duży wpływ na możliwości i złożoność sieci neuronowych mają też neurony, a dokładniej funkcje, jakie one realizują. Opisano różnorodne funkcje, które mogą być realizowane przez neurony. Zaprezentowano wybrane algorytmy uczenia sieci radialnych funkcji bazowych (RBF). Jeden z rozdziałów książki poświęcono metodom typu support vector machines (SVM), czyli maszynom wektorów podpierających. Przedstawiono także szereg metod budowania komitetów modeli, w tym takich modeli, które nadzorują swoje podmodele. Opisano metody przygotowywania danych, używane techniki porównywania algorytmów uczenia i sposoby interpretacji rezultatów.

[Dr Norbert Jankowski jest pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.]