Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Jan Głuchowski,
Podatki ekologiczne,
Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Spółka z o.o., Warszawa 2002

W książce przedstawiono teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych, prawne regulacje krajowe i zagraniczne w tym zakresie, systemy ekologicznych podatków w różnych państwach świata oraz ocenę ich funkcjonowania. Treść zawiera bogate materiały OECD i obszerną bibliografię anglojęzyczną.

[Prof. dr hab. Jan Głuchowski jest byłym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMK.]