Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Jarosław Buszko,
Atlas motyli Polski. Część III. Falice, wycinki, miernikowce,
Grupa IMAGE, Warszawa 2000

Książka ta jest trzecim z kolei tomem z serii atlasów przeznaczonych do oznaczania krajowych gatunków motyli. Zawiera ona przegląd wszystkich występujących w Polsce gatunków falic, wycinek i miernikowców. Na 102 barwnych tablicach przedstawiono 424 gatunki i 945 okazów motyli.

Dr hab. Jarosław Buszko urodził się w 1952 r. w Ełku. Jest absolwentem, a obecnie profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje Zakładem Ekologii Zwierząt Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK. Specjalizuje się w dziedzinie ekologii i zoogeografii; główny przedmiotem jego badań są owady. Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu entomologii, m.in. "Kluczy do oznaczenia owadów Polski".

[Prof. dr hab. Jarosław Buszko jest pracownikiem Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK.]