Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Beata Borowska-Beszta,
Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne,
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005

Tematyka dotyczy: badań kulturowych w pedagogice specjalnej; teoretycznych perspektyw badań jakościowych; etnografii i uczestników badań etnograficznych.

Proponowana publikacja jest efektem pracy na dwóch polach działalności pedagogicznej - poszukiwań naukowych autorki i zaspokajania potrzeb środowisk niepełnosprawnych. Książka stanowi próbę metodologicznej odpowiedzi na współczesne trendy i paradygmaty pedagogiki specjalnej, m.in. biograficznego, holistycznego i zindywidualizowanego poznania osoby niepełnosprawnej i jej środowiska.

Publikacja stanowi przedstawienie etnografii jako strategii badawczej i autorskiej koncepcji Jamesa Spradleya - "Postępującej Sekwencji Badawczej". O oryginalności pracy stanowią dwa zasadnicze elementy: 1) szczegółowe przedstawienie poszczególnych kroków badawczych, 2) eseje etnograficzne, wywiady, portrety, "dziennik obserwacji", jako opracowania i dane dwóch realnie istniejących środowisk terapeutycznych oferujących rehabilitację osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Adresatami publikacji są teoretycy i praktycy pedagogiki specjalnej oraz studenci pedagogiki różnych specjalności. Książka może zainteresować kadrę akademicką na kierunkach pedagogicznych wszystkich typów uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

[Dr Beata Borowska-Beszta jest pracownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.]