Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Marian Arszyński,
IDEA - PAMIĘĆ - TROSKA. Rola zabytków w przestrzeni społecznej I formy działań na rzecz ich zachowania. Od starożytności do połowy XX wieku,
Wydawnictwo Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2007

Książka jest wynikiem próby zmierzenia się z trudnym zadaniem przebadania, w szerokim chronologicznym i geograficznym zakresie, zjawiska kultu dla zabytków. Penetrując bardzo wczesne okresy dziejowe autor dotarł do podstaw tego zjawiska, a także do źródeł przekonania o potrzebie podejmowania działań zapewniających zabytkom dalsze trwanie.

Publikacja powstała z myślą o popularyzacji tej tematyki wśród konserwatorów, historyków, kulturoznawców i socjologów, ale dzięki przystępnej i niezwykle interesującej treści oraz obszernemu materiałowi ilustracyjnemu, przeznaczona jest dla wszystkich miłośników zabytków.

Źródło: http://www.zamek.malbork.pl/sklep/

[Prof. dr hab. Marian Arszyński jest byłym pracownikiem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.]