Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Monografie i podręczniki

Włodzimierz Appel (tekst, przekład, wstęp i opracowanie),
HYMNOI HOMERIKOI czyli HYMNY HOMERYCKIE,
Wydawnictwo Algo, Warszawa 2001

Książka jest bilingwicznym wydaniem przypisywanych niegdyś Homerowi utworów, które znalazły się z czasem w jednym hymnicznym zbiorze. Tekst grecki sąsiaduje tu z paralelnym tekstem przekładu polskiego. Oryginalne wiersze zostały przetłumaczone tzw. polskim heksametrem. Książka poprzedzona jest szerszym wprowadzeniem w historyczno-literacką problematykę greckiej poezji hymnicznej, a przed każdym z 33 hymnów znalazł się dodatkowy wstęp dotyczący danego utworu. Publikację uzupełniają przypisy oraz odpowiednio dobrany materiał ilustracyjny.

Zebrane w tym tomie utwory w równym stopniu zaciekawić mogą nie tylko każdego miłośnika literatury pięknej i bajecznych opowieści, ale także specjalistę filologa.

[Prof. dr hab. Włodzimierz Appel jest pracownikiem Katedry Języka i Cywilizacji Greckiej na Wydziale Filologicznym UMK.]