UCIStrona główna

Świat

Polska

Region
kujawsko-
pomorski


Wykaz źródełPOWSTANIE I ROZWÓJ INTERNETU
- KALENDARIUM -

Wykaz źródeł

 1. Bartlett P., History of the net, Internet today, January 1997.

 2. Gajewski J., Kozłowski M., Powstanie i rozwój polskiego Internetu, materiały z konferencji "10-lecie Internetu w Polsce", Warszawa, 14 września 2001.

 3. Krótka historia początków Internetu, http://www.winter.pl

 4. Materiały wewnętrzne Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK / Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych UMK, Toruń, 1976-2001.

 5. Materiały wewnętrzne Uczelnianego Centrum Infomatycznego UMK, Toruń, 2001-2004.

 6. Protokoły z posiedzeń środowiskowej Rady Użytkowników MSK TORMAN, Toruń, 1994-2001.

 7. Sylwestrzak W., Wydarzenia w polskim Internecie, http://kalendarium.icm.edu.pl

 8. Szewczak Z, Archiwa i komunikaty o funkcjonowaniu sieci Internet w Toruniu w latach 1992-1999.

 9. Tylko Internet, "Netword", nr 1/2001, Warszawa 2001.

 10. Wywiady autora z administratorami i użytkownikami MSK TORMAN w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2002.

 11. Żenkiewicz J., Dziesięciolecie Internetu w Polsce, "Głos Uczelni", nr 10, Toruń, październik 2001.

 12. Żenkiewicz J., Sprawozdania merytoryczno-rzeczowe z realizacji inwestycji budowy miejskiej sieci kompuerowej TORMAN, UMK, Toruń, 1995-2001.

 13. Żenkiewicz J., Zapisy archiwalne o budowie i funkcjonowaniu sieci Internet w UMK i regionie w latach 1990-2001.

 14. 10 lat Internetu w Polsce, Biuletyn NASK, Warszawa, Jesień 2001.Początek strony| Strona główna | Świat | Polska | Region kujawsko-pomorski | Wykaz źródeł |