UCIStrona główna

Świat

Polska

Region
kujawsko-
pomorski


Wykaz źródełPOWSTANIE I ROZWÓJ INTERNETU
- KALENDARIUM -

III. Region kujawsko-pomorski, Toruń, UMK

W nawiasach wskazano głównych inicjatorów i pierwszych wykonawców, bądź kierowników zespołów, realizujących przedsięwzięcia i zadania związane z rozwojem sieci komputerowych i Internetu. Od stycznia 2003 r. ograniczono te wskazania.


1976.10.01 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, W. Woźnickiego Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego - OOO UMK (Br. Żurawski - dyrektor)


1983-1988 - 

Budowa eksperymentalnej lokalnej sieci komputerowej typu Cambridge Ring (10 Mb/s) z medium światłowodowym (J. Bracha, M. Czubenko, St. Kamiński, R. Lew, B. Żurawski)


1988.09.01 - 

Wprowadzenie przez JM Rektora UMK, J. Kopcewicza reorganizacji w OOO UMK (J. Żenkiewicz - dyrektor)


1988-1992 - 

Budowa Pomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk) w ramach programu CPBR 8.13, koordynowanej przez OOO UMK (J. Żenkiewicz - koordynator)


1989 - 

Uruchomienie koncentratora komutacji pakietów X.25 w relacji: Toruń - Poznań, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1990.02 - 

Wykonanie projektu i przetestowanie transferu danych pomiędzy procesorem sieciowym IBM PC a komputerem obliczeniowym R-32 (W. Glura, M. Górecka, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1991.05.24 - 

Uczestnictwo środowiska akademickiego Torunia w programie Inicjatywy Akademickiej IBM, podpisanie w Warszawie porozumienia (JM Rektor UMK, Sł. Kalembka)


1991.03.15 - 

Uruchomienie łącza dzierżawionego Toruń - Warszawa (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1991.03.27 - 

Uruchomienie przez OOO UMK regionalnego węzłą PLTUMK11 (komputer IBM 4381) i włączenie go do sieci EARN (P. Konstanty, A. Smereczyński, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1991.06.30 - 

Uruchomienie dostępu komutowanego (dial-up) do sieci EARN poprzez kontroler komunikacyjny IBM 3705 (Z. Szewczak)


1991.09.11 - 

Organizacja w Toruniu przez OOO UMK pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji/warsztatów w zakresie wdrożenia protokołu TCP/IP w Polsce (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz - organizatorzy)


1991.11.01 - 

Uruchomienie serwera LISTSERV (ogólnopolska obsługa list dyskusyjnych) na węźle PLTUMK 11 (P. Konstanty, J. Szelatyńska)


1992.01.03 - 

Uzyskanie z INTERNIC-u pierwszej klasy adresowej (typu C) dla Torunia (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1992.01.03 - 

Uzyskanie z INTERNIC-u klasy adresowej typu B dla Torunia (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1992.05.01 - 

Zrealizowanie komunikacji ze światowym Internetem przy wykorzystaniu klasy adresowej B-158.75.0.0 (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1992.05.04 - 

Przetestowanie i uruchomienie pierwszej wersji oprogramowania sieciowego KA9Q (Z. Szewczak)


1992.05.15 - 

Uruchomienie pierwszej sieci LAN/Instytut Matematyki UMK (IM UMK) do Internetu (A. Kurpiel, T. Wolniewicz)


1992.05.25 - 

Uruchomienie w IM UMK "nameserwera" obsługującego domeny: torun.edu.pl i mat.torun.edu.pl (T. Wolniewicz)


1992.06 - 

Uruchomienie w Toruniu (IM UMK i OOO UMK) pierwszych w Polsce serwerów X.500 (M. Górecka, T. Wolniewicz)


1992.06.02 - 

Podłączenie sieci LAN OOO UMK do Internetu (Z. Szewczak)


1992.07.08 - 

Uzyskanie dostępu sieciowego do USA z toruńskiej klasy adresowej B


1992.09.15 - 

Podłączenie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy do węzła Internetu w Toruniu (Z. Szewczak, J. Szykowny, J. Żenkiewicz)


1992.10.15 - 

Uruchomienie pierwszego serwera na Linuxie w OOO UMK (Z. Szewczak)


1992.11.12 - 

Zainstalowanie routera CISCO, AGS+ jako głównego węzła internetowego NASK w Toruniu (J. Motoszko, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1992.11.28 - 

Uruchomienie w Toruniu pierwszego w Polsce serwera Gopher: gopher.torun.edu.pl (R. Maszkowski)


1992.12.17 - 

Podłączenie Instytutu Fizyki (IF) UMK do Internetu (J. Kobus, Z. Szewczak)


1992.12.17 - 

Instalacja i uruchomienie w Toruniu (OOO UMK) węzła sieciowego X.25 (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1993.01.07 - 

Uruchomienie przez OOO UMK systemu zabezpieczenia energetycznego i przetwornicy zasilającej regionalny węzeł sieciowy (G. Filarecki, St. Łosko, Z. Pestka)


1993.02.01 - 

Instalacja pilotowych routerów internetowych (PC Route) w głównych uczelniach Bydgoszczy tj. Akademii Techniczno-Rolniczej, Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Pedagogicznej (Z. Szewczak, J. Szykowny, J. Żenkiewicz)


1993.03.05 - 

Podłączenie Wydziału Humanistycznego UMK (budynek Collegium Maius) do Internetu (Z. Szewczak, J. Wachowiak)


1993.03.29 - 

Podłączenie Akademii Medycznej Bydgoszcz, filia w Toruniu do Internetu (P. Kasztelowicz, Z. Szewczak, A. Szymczak, J. Żenkiewicz)


1993.03.30 - 

Podpisanie środowiskowego "Porozumienia w sprawie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK TORMAN w Toruniu" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jednostki Polskiej Akademii Nauk, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii, Kuratorium Oświaty, jednostka Akademii Medycznej, Książnica Miejska, później: Urząd Miejski, Wyższe Seminarium Duchowne, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy METALCHEM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów)


1993.04.01 - 

Podłączenie Instytutu Astronomii UMK do Internetu (K. Goździewski, Z. Szewczak)


1993.04.06 - 

Podłączenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach do Internetu (A. Marecki, Z. Szewczak)


1993.05.21 - 

Podłączenie Biblioteki Głównej UMK do Internetu (W. Sachwanowicz, Z. Szewczak,)


1993.06.08 - 

Uruchomienie pierwszego łącza satelitarnego TELE-X o przepustowości 64 Kb/s (korporacji szwedzkiej SSC) w sieci NASK pomiędzy Toruniem a Warszawą (T. Bieńkowski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1993.06 - 

Podłączenie Wydziału Chemii UMK do Internetu (M. Czubenko, Wł. Gołębiewski, J. Ludwichowski, Z. Szewczak)


1993.09.15 - 

Podłączenie pierwszej w Polsce szkoły średniej do Internetu, IV LO w Toruniu (J. Borkowski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1993.10.14 - 

Podłączenie Centrum Astronomicznego PAN przy ul. Rabiańskiej w Toruniu do Internetu (J. Borkowski, Z. Szewczak)


1993.11.01 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego Środowiskowej Komisji d/s Budowy Sieci MSK TORMAN (Prorektor UMK, M. Rozwadowski - przewodniczący, J. Wasilewski, D. Simson, J. Hanasz, J. Kobus, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz)


1993.11.24 - 

Podłączenie "Geofizyki" Toruń do Internetu (Z. Szewczak, Z. Szychulski, J. Żenkiewicz)


1993.11.30 - 

Zrealizowanie dostępu komutowanego (dial-up) do Internetu poprzez serwer komunikacyjny CS-500 (Z. Szewczak)


1993.12.29 - 

Podłączenie pierwszej w Polsce szkoły wojskowej do Internetu, Wyższa Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii (T. Kreft, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1994.01 - 

Opracowanie koncepcji "Miejska sieć komputerowa TORMAN w Toruniu" i przyjęcie jej do realizacji przy budowie sieci światłowodowej (J. Żenkiewicz)


1994.02.25 - 

Podpisanie Porozumienia pomiędzy UMK a TP S.A. Toruń w zakresie rozwoju technik teleinformatycznych oraz sieci komputerowych w Toruniu i regionie


1994.02 - 

Zakończenie procedury rozeznania i konkursu wyboru aparatury sieciowej dla potrzeb budowy sieci światłowodowej TORMAN (sprzęt firm FORE i CISCO, wybrano CISCO) oraz jej zatwierdzenie (Prorektor UMK, M. Rozwadowski)


1994.04.02 - 

Uruchomienie pierwszego serwera WWW wraz z usługą "cache" (M. Górecka, P. Konstanty, J. Szelatyńska)


1994.04.21 - 

Podłączenie Olsztyna (Akademia Rolniczo-Techniczna) do węzła Internetu w Toruniu (W. Poszewiecki, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1994.04.21 - 

Podłączenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Toruniu do Internetu (G. Kopcewicz, Z. Szewczak)


1994.08.18 - 

Podłączenie firmy APATOR do Internetu (P. Kampert, Z. Szewczak)


1994.10.28 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego środowiskowej Rady Użytkowników MSK TORMAN (Prorektor UMK, M. Rozwadowski - przewodniczący, J. Borkowski, J. Krajewski, J. Kobus, J. Kubrycht, T. Kreft, E. Maliszewki, M. Nowak, W. Sachwanowicz, T. Wolniewicz, R. Wódzki, J. Żenkiewicz)


1994.12.09 - 

Odbiór techniczny części aparaturowej (routery CISCO AGS+ z osprzętem) sieci TORMAN dostarczonej przez firmę SOLIDEX


1994.12.10 - 

Odbiór techniczny pierwszego fragmentu infrastruktury światłowodowej sieci TORMAN na terenie Torunia realizowanego przez firmę OPTEL


1995.01.08 - 

Podłączenie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK do Internetu (P. Konstanty, T. Kufel, P. Przyborowski)


1995.02.01 - 

Utworzenie w strukturze OOO UMK Laboratorium Eksploatacji i Zarządzania Sieci TORMAN (P. Konstanty - Administrator MSK TORMAN)


1995.02.13 - 

Podłączenie Rektoratu UMK do Internetu (P. Konstanty, N. Otello-Nowak, P. Przyborowski)


1995.02.14 - 

Uroczyste otwarcie i oddanie do eksploatacji pierwszego fragmentu sieci MSK TORMAN w Toruniu wraz z sesją naukową


1995.02.25 - 

Podłączenie Wydziału Prawa i Administracji UMK do Internetu (A. Adamski, Z. Szewczak)


1995.04.18 - 

Rozpoczęcie prac nad dynamicznym "routingiem" w relacji Warszawa-Toruń-Poznań (Z. Szewczak)


1995.05.15 - 

Uruchomienie miejskiego serwera WWW w Toruniu (P. Konstanty, J. Szelatyńska)


1995.05.29 - 

Zwiększenie kanału łączności z 64 Kb/s do 256 Kb/s z Torunia do Warszawy, (T. Bieńkowski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.06.07 - 

Podłączenie Instytutu Socjologii UMK do Internetu (A. Kaleta, Z. Szewczak)


1995.06.07 - 

Powołanie przez Zarządzającego MSK TORMAN, JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego Koordynatora MSK TORMAN (J. Żenkiewicz)


1995.06.14 - 

Przyjęcie przez Radę Użytkowników MSK TORMAN cennika usług sieciowych


1995.07.04 - 

Podłączenie firmy PACIFIC w Toruniu do Internetu (J. Kwieciński, Z. Szewczak)


1995.07.21 - 

Podłączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu do Internetu (A. Korpal, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.08.09 - 

Podłączenie Instytutu Procesów Informatycznych w Toruniu do Internetu (Z. Szewczak, Br. Żurawski)


1995.09.25 - 

Uruchomienie łącza Toruń-Włocławek i podłączenie Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Instytutu Kształcenia Managerów do Internetu (M. Michalski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.09 - 

Testowanie połączenia internetowego pomiędzy Toruniem, OOO UMK a Grudziądzem, Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych (M. Kubiak, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.10.15 - 

Podłączenie X LO w Toruniu do Internetu (A. Kurpiel, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.10.16 - 

Podłączenie firmy "Publiczny Dostęp do Internetu" do Internetu (R. Maszkowski, Z. Szewczak)


1995.10.26 - 

Podłączenie firmy ANKO-SYSTEM w Toruniu do Internetu (J. Łapkiewicz, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1995.11.09 - 

Podłączenie Instytutu Biologii UMK do Internetu (E. Kartanas, P. Konstanty, P. Przyborowski)


1996.01.30 - 

Podłączenie VII LO w Toruniu do Internetu (Z. Kłosiewicz, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1996.02.12 - 

Wprowadzenie w życie "Regulaminu Miejskiej Sieci Komputerowej TORMAN"


1996.03.21 - 

Uruchomienie łącza cyfrowego 256 Kb/s relacji Toruń-Bydgoszcz do sieci NASK (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1996.03.27 - 

Przeniesienie regionalnego węzła NASK z pomieszczeń OOO UMK do centrali międzymiastowej TP S.A. w Toruniu i podłączenie do węzła Frame Relay (Z. Pestka, Z. Szewczak)


1996.04.30 - 

Podłączenie Poczty Głównej w Toruniu do Internetu (Z. Pestka, Z. Szewczak, G. Tunowski)


1996.05.07 - 

Podłączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, E. Maliszewski, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1996.05.07 - 

Podłączenie V LO w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, A. Polewczyński, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1996.06.01 - 

Podłączenie firmy INFOCOMP w Toruniu do Internetu (P. Krychowiak, Z. Szewczak)


1996.06.18 - 

Organizacja I Forum Administratorów Sieci Lokalnych MSK TORMAN (P. Konstanty, M. Koziński, W. Sachwanowicz, J. Żenkiewicz)


1996.06.27 - 

Podłączenie firmy KOMTEL w Toruniu do Internetu (Z. Kobylski, Z. Szewczak)


1996.07.01 - 

Podłączenie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, A. Skrzypczyk, J. Żenkiewicz)


1996.07.01 - 

Podłączenie Urzędu Miejskiego w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, J. Kubrycht, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1996.08.23 - 

Podłączenie firmy METRON w Toruniu do Internetu (K. Grodzki, Z. Szewczak)


1996.09.05 - 

Podłączenie Instytutu Pedagogiki UMK do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, B. Siemieniecki)


1996.09.20 - 

Przydzielenie dla UMK przez Ministerstwo Łączności koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie woj. toruńskiego, włocławskiego i bydgoskiego


1996.09.30 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego środowiskowej Rady Użytkowników MSK TORMAN kolejnej kadencji (Prorektor UMK, St. Chwirot - przewodniczący, D. Adamczyk, Z. Bobiński, R. Szczerba, E. Kartanas, J. Kobus, J. Krajewski, T. Kreft, T. Kufel, J. Ludwichowski, E. Maliszewski, ks. M. Mróz, K. Pfont, W. Sachwanowicz, J. Szeliga, St. Lutomirski, A. Ulatowska, T. Wolniewicz, R. Wódzki, J. Żenkiewicz)


1996.10.01 - 

Wymiana torów kablowych dla potrzeb Internetu pomiędzy OOO UMK, ul. Chopina 12 a TP S.A., ul. Moniuszki 11


1996.11.01 - 

Podłączenie Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu do Internetu (Z. Szewczak, M. Werder, J. Żenkiewicz)


1996.12.01 - 

Podłączenie firmy "Usługi Informatyczne dla Aptek" w Toruniu do Internetu (J. Malicki, Z. Szewczak)


1996.12.23 - 

Uruchomienie łącza i podłączenie Chełmży do węzła Internetu w Toruniu (A. Fischer, C. Majewicz, Z. Szewczak)


1997.01.02 - 

Podłączenie firmy MOSTOSTAL GDAŃSK, Oddział Toruń do Internetu (M. Ringwelski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1997.02.17 - 

Podłączenie Instytutu Geografii UMK do Internetu (P. Konstanty, K. Lankauf, P. Przyborowski)


1997.03.20 - 

Podłączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu do Internetu (Z. Szewczak, P. Wróbel, J. Żenkiewicz)


1997.04.29 - 

Podłączenie firmy VINPOL w Toruniu do Internetu (M. Kamiński, Z. Szewczak)


1997.06.09 - 

Podłączenie fimy ASCOMP w Toruniu do Internetu (B. Gliniecki, Z. Szewczak)


1997.06.18 - 

Podłączenie węzła sieciowego UMK do sieci korporacyjnej NASK (W. Krzanowski, Z. Szewczak)


1997.07.03 - 

Podłączenie Katedry Praw Człowieka UMK do Internetu (N. Jankowski, P. Konstanty, P. Przyborowski)


1997.07.15 - 

Zwiększenie przepustowości łącza cyfrowego Toruń-Bydgoszcz z 256 Kb/s do 512 Kb/s (Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1997.09.18 - 

Podłączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego METALCHEM w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, S. Lutomirski, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1997.09 - 

Instalacja w sieci TORMAN przełącznic ATM, CISCO LS1010 (P. Konstanty, P. Przyborowski)


1997.10.15 - 

Podłączenie Ośrodka Szkoleniowego PKO BP w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, M. Łozowicki, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1997.10.22 - 

Podłączenie BUD-BANKU w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, J. Kowalski, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1997.11.03 - 

Podłączenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, T. Szymorowska, J. Żenkiewicz)


1997.11.03 - 

Podpisanie Porozumienia pomiędzy UMK a Zakładem Energetycznym S.A. w Toruniu o współpracy w zakresie rozwoju technik teleinformatycznych i sieci komputerowych w Toruniu i regionie


1997.11.17 - 

Podłączenie Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją UMK do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, M. Śliwińska)


1997.11.26 - 

Demontaż anteny i likwidacja łącza satelitarnego Toruń - Warszawa


1997.12.16 - 

Przekształcenie uchwałą Senatu UMK Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych UMK (J. Żenkiewicz - kierownik)


1997.12.16 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego Rady Informatycznej UMK (A. Jakubowski - przewodniczący, M. Berndt-Schreiber, G. Jarzembski, J. Ludwichowski, S. Nielek, P. Pepłowski, A. Sadlej, J. Wasilewski, T. Wolniewicz, R. Wódzki, J. Żenkiewicz)


1997.12.31 - 

Oddanie do eksploatacji miejskiej sieci komputerowej BYDMAN w Bydgoszczy (J. Szykowny)


1998.02.16 - 

Rozbudowa routera węzła Internetu/NASK w Toruniu (W. Krzanowski)


1998.04.01 - 

Podłączenie Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska w Toruniu do Internetu (L. Kotlewski, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz)


1998.05.28 - 

Podłączenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK do Internetu (P. Konstanty, Wł. Kozierkiewicz, P. Przyborowski)


1998.07.01 - 

Podłączenie Agencji Reklamowej GRAF w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, K. Narębski, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1998.10.12 - 

Podłączenie Wydziału Sztuk Pięknych UMK do Internetu (W. Chmielewski, P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1999.01.02 - 

Podłączenie Gimnazjum Akademickiego w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Wieczorek, J. Żenkiewicz)


1999.01.02 - 

Podłączenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, M. Musiał, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1999.01.26 - 

Podpisanie przez UMK (i inne jednostki akademicko-naukowe w Polsce) Umowy o współdziałaniu jednostek wiodących w użytkowniu i rozwoju sieci krajowej ATM 34 Mb/s


1999.02.15 - 

Zatwierdzenie przez JM Rektora UMK, A. Jamiołkowskiego "Regulaminu Sieci Komputerowej UMK" i powierzenie funkcji Administratora sieci UMK dla UCTS UMK (M. Górecka)


1999.03.01 - 

Przyjęcie przez Radę Informatyczną UMK standardu WWW w UMK opracowanego przez zespół roboczy RI (R. Dąbrowski, M. Górecka, M. Michalski)


1999.04.02 - 

Pierwsze próby łączności Torunia z siecią POL-34 (M. Garstka, P. Konstanty)


1999.06.01 - 

Wprowadzenie nowego "Cennika usług teleinformatycznych" obejmującego usługi teleinformatyczne, informatyczne i instalacyjne dla potrzeb Internetu, realizowanych w sieci UMK i sieci środowiskowej MSK TORMAN


1999.06.01 - 

Podłączenie Szpitala Miejskiego w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, L. Pawłowicz, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1999.06.28 - 

Podłączenie firmy ELANA S.A. w Toruniu do Internetu (R. Dondajewski, P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


1999.07.14 - 

Przełączenie "routingu" do sieci POL-34 (A. Binczewski, P. Konstanty)


1999.09.01 - 

Podłączenie firmy ENERGO-INWEST-BROKER S.A. w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Stodolny, J. Żenkiewicz)


1999.10.06 - 

Powołanie przez JM Rektora UMK, J. Kopcewicza środowiskowej Rady Użytkowników MSK TORMAN kolejnej kadencji (Prorektor UMK, M. Zaidlewicz - przewodniczący, E. Kartanas, J. Kobus, P. Konstanty, J. Kubrycht, T. Kufel, A. Kurpiel, P. Lamparski, J. Ludwichowski, St. Lutomirski, E. Maliszewski, ks. K. Lewandowski, K. Pfont, W. Sachwanowicz, R. Sobolewski, P. Szczerba J. Szeliga, T. Szymorowska, A. Ulatowska, T. Wolniewicz, R. Wódzki, J. Żenkiewicz)


1999.12.01 - 

Podłączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu do Internetu (M. Dąbrowska, P. Konstanty, G. Korzeniewski, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


2000.06.15 - 

Podłączenie Radia SFERA w Toruniu do Internetu (T. Chudy, P. Konstanty, P. Przyborowski)


2000.06.15 - 

Podłączenie Przysieka (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Instytut Socjologii UMK) do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, W. Waszak, J. Żenkiewicz)


2000.06 - 

Uczestnictwo przedstawiciela regionu kujawsko-pomorskiego w opracowaniu programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska akademicko-naukowego PIONIER na lata 2001-2005 (J. Żenkiewicz)


2000.10.01 - 

Podłączenie firmy AIS.PL w Toruniu do Internetu (R. Dąbrowski, P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


2000.12.01 - 

Podłączenie Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Przyborowski, A. Różalski, J. Żenkiewicz)


2001.02.15 - 

Uruchomienie przez UMK regionalnej Akademii CISCO (M. Berndt-Schreiber - kierująca)


2001.04.25 - 

Podpisanie przez UMK Porozumienia o budowie i eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER


2001.05.01 - 

Zestawienie i uruchomienie dla Torunia łącza PRONET o przepustowości 1 Mb/s (P. Konstanty, J. Żenkiewicz)


2001.05.07 - 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy w sprawie budowy regionalnej sieci informacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim (W. Achramowicz, T. Kubiak - marszałkowie, J. Kopcewicz, M. Zaidlewicz, J. Sempruch, R. Choraś - rektorzy)


2001.05.22 - 

Przekształcenie przez Senat UMK uniwersyteckich jednostek komputerowo-sieciowych i powołanie Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK (T. Wolniewicz - kierownik)


2001.10.01 - 

Podłączenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AWA w Toruniu do Internetu (J. Doliński, P. Konstanty, P. Przyborowski)


2001.12.31 - 

Podłączenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, I. Mikołajczak, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


2002.01.08 - 

Podłączenie Pracowni Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, S. Krankowski, P. Przyborowski)


2002.01.22 - 

Podłączenie firmy Multimedia Polska w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, J. Żenkiewicz, A. Rogowski, M. Szeliga)


2002.02.01 - 

Podłączenie firmy FASTNET w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, P. Wrześniewski)


2002.06 - 

Przełączenie sieci TORMAN do infrastruktury kanałów cyfrowych Teleinformatyki Kolejowej - kanał 622 Mb/s do sieci akademicko-naukowej POL-34 (P. Konstanty, P. Przyborowski, J. Żenkiewicz)


2002.07.01 - 

Podłączenie firmy INTERLINK w Toruniu do Internetu (P. Konstanty, J. Paszke, J. Żenkiewicz)


2002.08.01 - 

Podłączenie Zakładu Energetycznego w Toruniu do Internetu (P. Brewka, P. Konstanty, J. Żenkiewicz)


2002.12 - 

Zbudowanie przyłącza dla sieci TORMAN do węzła sieci PIONIER w Toruniu (J. Żenkiewicz)


2003.01.15 - 

Podłączenie Telewizji Kablowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu do Internetu


2003.04.01 - 

Podłączenie przedsiębiorstwa JANUS S.A. w Toruniu do Internetu


2003.04.22 - 

Podłączenie firmy ARMNET z Lubicza do Internetu


2003.06.24 - 

Przeprowadzenie pierwszych pozytywnych testów transmisji danych w sieci PIONIER o szybkości 10 Gb/s pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą (zespoły z UCI UMK Toruń, ATR Bydgoszcz i PCSS Poznań)


2003.09.01 - 

Podłączenie firmy ART-TECH-LIGHT w Toruniu do Internetu


2003.09.05 - 

Utworzenie Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego i instalacja specjalistycznych serwerów sieciowych w UMK Toruń do obsługi regionalnych zasobów bibliotecznych uczelni Bydgoszczy i Torunia


2003.11.30 - 

Zakończenie ogólnopolskiego projektu celowego KBN "Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce" (M. Górecka-Wolniewicz, J. Żenkiewicz i zespoły z UCI UMK, PCSS Poznań, WCSS Wrocław, NASK Warszawa)


2003.12.08 - 

Podłączenie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej w Toruniu do Internetu


2003.12.15 - 

Podłączenie Starostwa Powiatowego w Toruniu do Internetu


2003 - 

Znaczący wzrost dostępu do Internetu w Toruniu i regionie w trybie bezprzewodowym


2004.01.01 - 

Przełączenie sieci TORMAN do infrastruktury optycznej 10 Gb/s sieci PIONIER


2004.01.06 - 

Inauguracja prac Komisji Teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Toruniu w sprawie opracowania strategii teleinformatycznej dla Gminy Toruń na lata 2004-2013


2004.02.16 - 

Podłączenie firmy CENTERNET w Toruniu do Internetu


2004.02.17 - 

Uruchomienie węzła sieciowego we Włocławku Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej


2004.03.15 - 

Podłączenie Towarzystwa Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia w Toruniu do Internetu


2004.04 - 

Zestawienie dwóch kanałów 1 Gb/s pomiędzy węzłem sieci PIONIER w Toruniu z Centrum Astronomii UMK w Piwnicach dla potrzeb europejskiego programu VLBI (zespoły z UCI UMK, CA UMK i PCSS Poznań)


2004.05.01 - 

Podłączenie Telewizji Kablowej PETRUS w Toruniu do Internetu


2004.01-05 - 

Transformacja przyłączy LAN w sieci TORMAN do przepustowości 100-1000 Mb/s
Początek strony| Strona główna | Świat | Polska | Region kujawsko-pomorski | Wykaz źródeł |