UCIStrona główna

Świat

Polska

Region
kujawsko-
pomorski


Wykaz źródełPOWSTANIE I ROZWÓJ INTERNETU
- KALENDARIUM -

I. Świat

W nawiasach wskazano głównych inicjatorów i pierwszych wykonawców, bądź kierowników zespołów, realizujących przedsięwzięcia i zadania związane z rozwojem sieci komputerowych i Internetu.


1957 - 

W Departamencie Obrony USA powstaje ARPA (Advanced Research Projects Agency)


1960-1968 - 

Powstają założenia budowy sieci pakietowych (L. Kleinrock, I. Licklider, W. Clark, P. Baran)


1969 - 

Pierwsze połączenie czterech węzłów sieci Arpanet


1971 - 

Pierwszy program do przesyłania wiadomości elektronicznych (R. Tomilson)


1973 - 

Pierwsze połączenie sieciowe pomiędzy Ameryką a Europą, powstanie koncepcji Internetu (B. Kahn, V. Cerf)


1974 - 

Powstanie protokołu TCP (Transmission Control Protocol)


1977 - 

Powstanie pierwszej listy dyskusyjnej i opracowanie protokołu TCP/IP


1979 - 

Powstanie tekstowej grupy dyskusyjnej - USENET (T. Truscott, J. Elis, S. Bellovin)


1981 - 

Opracowanie koncepcji hipertekstowej bazy danych (T. Nelson)


1984 - 

Pojawienie się pierwszych "uśmieszków" (smileys) - tekstowych znaków wyrażających emocje, używanych w poczcie elektronicznej i listach dyskusyjnych


1984 - 

Powstanie systemu tłumaczenia nazw komputerów na cyfry, czyli DNS - Domain Name System (P. Mockaperis)


1985 - 

Rejestracja pierwszej domeny: symbolics.com


1988 - 

Pojawienie się na dużą skalę pierwszego wirusa w sieci, założenie organizacji IANA (Internet Assigned Numbers Authority) zajmującej się rejestracją domen (J. Postel), powstanie systemu internetowych pogawędek IRC - Internet Relay Chat (J. Oikarinen)


1990 - 

Powstanie systemu WWW - World Wide Web (T. Berens-Lee)


1991 - 

Początek usługi WWW zainicjowanej w CERN, opracowanie systemu Gopher (P. Linder, M. McCahil)


1992 - 

Powstanie pierwszej przeglądarki Mosaic (M. Andreessen, E. Bina)


1994 - 

Utworzenie katalogu zasobów internetowych "Yahoo" (D. Filo, J. Yang), powstanie organizacji koordynującej rozwój - Internet Society


1995 - 

Powstanie przeglądarki Netscape Navigator (M. Andreessen), prezentacja języka Java


1996 - 

Wprowadzenie przez prezydenta B. Clintona programu rozwoju Internetu w gospodarce USA


1999 - 

Początek sieci szerokopasmowych tzw. Internetu 2


2000 - 

Początek ery dojrzałego Internetu, rok portali


2000 - 

Ogłoszenie przez firmę IBM projektu Linux dla systemu S/390


2001 - 

Bessa giełdowa, fuzje i bankructwa firm z grupy tzw. "dotcomów"


2002 - 

Dynamiczny rozwój sieciowych technologii bezprzewodowych i "grid`owych"


2003 - 

Lawinowy wzrost niechcianej poczty (SPAM-y) i zagrożenia sieciowego (wirusy)


2004 - 

Znaczący wzrost udziału na rynku oprogramowania typu "open source"
Początek strony| Strona główna | Świat | Polska | Region kujawsko-pomorski | Wykaz źródeł |