COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Aktualnie ogłoszone postępowania prowadzone w kampusie toruńskim


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-203.2020 Dostawa: w części 1 – analizator widma;w części 2 – optyczny skaner rezonansowy; w części 3 – zwierciadła deformowalne dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
ZP-182.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu multimedialnego, w części 2 – sprzętu AGD i RTV, w części 3 – pralnicy, w części 4 – ekspresu do kawy. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-05
ZP-180.2020 Dostawa: Część 1: elementów optoelektronicznych, Część 2: framegrabber-a, monochromatycznej kamery CMOS i kabli, Część 3: elementów optomechanicznych,Część 4: skanerów MEMS 2D. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-24
ZP-177.2020 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-28
ZP-175.2020 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-10-29
ZP-183.2020 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku usługi przetarg nieograniczony 2020-11-16
ZP-178.2020 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2020-11-20
L.Dz.HU 51/20 Świadczenie obsługi cateringowej śniadań dla gości Hotelu Uniwersyteckiego UMK w Toruniu w 2021 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-11-25
90.DA-G.265.2.2020.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-02
ZP-174.2020 Dostawa układu poczwarzania częstotliwości światła laserowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
ZP-186.2020 Dostawa: część 1 - akcesoriów komputerowych, część 2 – akcesoriów sieciowych, część 3 - nośników danych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-03
ZP-204.2020 Dostawa stanowiska badawczego z modułami ruchu liniowego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-01
90-DIN.079.90.2020 Wydzielenie ścianką przeszkloną boksu z aparaturą w pomieszczeniu sterowni radioteleskopów w Centrum Astronomii w Piwnicach koło Torunia. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-10
ZP-193.2020 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii układów wentylacji i klimatyzacji. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-02
ZP-207.2020 Dostawa: część 1 –– mebli laboratoryjnych, część 2 – mebli metalowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-02
06-ZAGWCH/2020/861 Usługa wykonania zewnętrznego audytu w projekcie Plantarum za lata 2016-2020 nr BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016 pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-03
ZP-197.2020 Świadczenie usług w zakresie: przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach urządzeń dźwigowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-03
ZP-190.2020 Dostawa urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-04
ZP-200.2020 Świadczenie usług w zakresie monitoringu instalacji sygnalizacji pożaru, przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii instalacji przeciwpożarowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-04
ZP-217.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-15
ZP-229.2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu - dokończenie robót pierwszego etapu oraz wykonanie robót drugiego etapu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2020-12-22
ZP-215.2020 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkolenia z języka migowego dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-08
ZP-208.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – materiałów optomechanicznych, w części 2 zamówienia – materiałów optomechanicznych, w części 3 zamówienia – światłowodowych izolatorów optycznych, w części 4 zamówienia – pompy jonowej, w części 5 zamówienia – komponentów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-11
ZP-214.2020 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Kynoterapia” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-14
ZP-220.2020 Dostawa: Część 1 – urządzeń sklepowych; Cześć 2 – niszczarek. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-17
ZP-192.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-15
ZP-196.2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-16
DZT-02.2020 Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-21
ZP-221.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu AGD i RTV, w części 2 – zmywarki, w części 3 – sprzętu multimedialnego, w części 4 – tabletów multimedialnych, w części 5 – czytników e-book. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-17
ZP-222.2020 Dostawa: w części 1 – sprzętu fotograficznego, w części 2 – urządzeń VOIP, w części 3 – sprzętu nagrywającego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-18
ZP-231.2020 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-18
90.DA-G.265.3.2020.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-21
90-SIDUB.262.1.2020 Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe) usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-30
ZP-216.2020 Przygotowanie i wdrożenie platformy Open University Press do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online oraz książek Wydawnictwa Naukowego UMK. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-22
ZP-210.2020 Dostawa systemu do angiografii dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-223.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – pomp próżniowych jonowych, w części 2 zamówienia – zestawu pomp, w części 3 zamówienia – zaworów próżniowych kątowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-225.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-224.2020 Dostawa spektrofluorymetru UV-VIS do pomiarów widm oraz czasów zaniku fotoluminescencji. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-23
ZP-218.2020 Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2020-12-28
ZP-228.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-234.2020 Dostawa: Część 1: materiałów optycznych i optomechanicznych, Część 2: źródła światła, detektorów, układu skanującego, Część 3: stołu optycznego, Część 4: fotodiod, Część 5: światłowodowego detektora różnicowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-28
ZP-232.2020 Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych środowiska wirtualnego. dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-30
ZP-213.2020 Dostawa akcesoriów komputerowych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-30
UCI-203/2020 Świadczenie usług doradczych i wsparcia eksperckiego w zakresie wdrożenia systemu zarządzania danymi pochodzącymi z systemu jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o rozwiązania BI firmy Microsoft (POWER BI, POWER BI REPORT SERVER, SQL SERVER). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2020-12-30
ZP-242.2020 Kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej usługi przetarg nieograniczony 2020-12-30
ZP-241.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2021-01-30
ZP-226.2020 Dostawa: Część 1 zamówienia: platformy ruchu dla symulatora; Część 2 zamówienia: systemu śledzenia ruchu; Część 3 zamówienia: zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni; Część 4 zamówienia: dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji; Część 5 zamówienia: bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-205.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-236.2020 Dostawa: w części 1 zamówienia – oscyloskopów cyfrowych, w części 2 zamówienia – fotodiody, w części 3 zamówienia – światłowodowego modulatora AOM, w części 4 zamówienia – elementów optoelektronicznych, w części 5 zamówienia – elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-235.2020 Dostawa dwustopniowego kriokulera pulsacyjnego wraz z kompresorem helowym dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-211.2020 Dostawa: część 1 – mebli biurowych I, część 2 – mebli biurowych II, część 3 – mebli biurowych III dostawy przetarg nieograniczony 2020-12-31
ZP-233.2020 Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej „Gra o dyplom” wspierającej studentów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. usługi przetarg nieograniczony 2020-12-31
90.DA-G.265.37.2020.AŚ Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV i tarketu oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-01-05
ZP-227.2020 Dostawa rezonansu magnetycznego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2021-01-05


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok