Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

 

III edycja: "Edukacja-EOG"

Umowy międzyrządowe na realizację III perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021 zostały podpisane w grudniu 2017 r. Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych.
Pierwszy nabór wniosków planowany jest na przełomie 2018 i 2019 roku. Informacje, w szczególności dotyczące naborów i działań finansowanych w ramach programu Edukacja – EOG, będą zamieszczane na stronie, której uruchomienie planowane jest na IV kwartał 2018 r.
Więcej informacji

II edycja: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (rok akademicki 2015/2016)

Ostatni nabór wniosków na projekty mobilnościowe w ramach II edycji FSS zakończył się 2 kwietnia 2015 r. Do momentu ewentualnego uruchomienia III edycji nie ma możliwości składania wniosków na tego rodzaju projekty.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest finansowany z ramach wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Głównym celem współpracy jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Działanie "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" umożliwia:

 1. Wymianę studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), w tym:
 • wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym;
 • wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.

      2. Wymianę pracowników uczelni, w tym wyjazdy w celu:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
 • odbycia stażu towarzyszącego („work shadowing”)

Otrzymany grant FSS służy sfinansowaniu zarówno wyjazdów naszych studentów i pracowników jak i przyjazdów studentów i pracowników z norweskich uczelni partnerskich.

W projektach FSS obowiązuje zasada wydatkowania co najmniej 80% środków na wymianę studentów i nie więcej niż 20% na wymianę pracowników. Dlatego w pierwszej kolejności będą realizowane wyjazdy/przyjazdy studentów.

Ogólne procedury i zasady wymiany są zgodne z zasadami programu Erasmus+. Student/pracownik wyjeżdżający w ramach FSS ma w programie Erasmus+ status uczestnika ze stypendium zerowym

Wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających:

 • 800 EUR/mies. - dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki;
  oraz
 • 500 EUR (jednorazowo na osobę) - kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia. Nie wymaga rozliczenia fakturami lub rachunkami

Wysokość stawek ryczałtowych dla pracowników wyjeżdżających:

 • 250 € za 1 dzień
 • 1250 € za 1 tydzień
 • 2100 € za 1 miesiąc
  oraz
 • 500 EUR (jednorazowo) - kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie wymaga rozliczenia fakturami lub rachunkami

Dofinansowania wypłacane jest wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Obowiązujący do przeliczeń kurs wymiany wynosi: 1 EUR=4,2324 PLN. Przy naliczaniu całkowitej należnej kwoty dofinansowania stosowane jest zaokrąglenie długości pobytu do 1 tygodnia, zgodnie z metodą opracowaną przez operatora programu.

Wymiana jest możliwa jedynie z instytucjami (i w ramach wydziałów), z którymi UMK podpisał umowy o współpracy w ramach FSS (umowy międzyinstytucjonalne podpisane w ramach programu Erasmus+ nie są wystarczające):

 1. Aalesund University College (N ALESUND01)- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 2. University of Bergen (N BERGEN01)- Wydział Prawa i Administracji
 3. Ostfold University College (N HALDEN02)- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 4. Nesna University College (N NESNA01)- Wydział Nauk Pedagogicznych
 5. Oslo University (N OSLO01)- Wydział Prawa i Administracji
 6. University of Stavanger (N STAVANG01)- Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum)
 7. Telemark University College (N  PORSGRU01)- Wydział Sztuk Pięknych
 8. Sør-Trøndelag University College (N TRONDHE03) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Obowiązują zasady rekrutacji na wyjazd zgodne z zasadami rekrutacji w programie Erasmus+ 2015/2016 (z wyjątkiem wysokości dofinansowania i zasad jego naliczania):

Wzory dokumentów dotyczących wyjazdów indywidualnych.

Szczegółowe informacje dotyczące działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS.

Kontakt w UMK:
Dział Współpracy Międzynarodowej