COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 FSS

 

III edycja: "Edukacja-EOG"

Umowy międzyrządowe na realizację III perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021 zostały podpisane w grudniu 2017 r. Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych.
Pierwszy nabór wniosków planowany jest na przełomie 2018 i 2019 roku. Informacje, w szczególności dotyczące naborów i działań finansowanych w ramach programu Edukacja – EOG, będą zamieszczane na stronie, której uruchomienie planowane jest na IV kwartał 2018 r.
Więcej informacji

II edycja: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (rok akademicki 2015/2016)

Ostatni nabór wniosków na projekty mobilnościowe w ramach II edycji FSS zakończył się 2 kwietnia 2015 r. Do momentu ewentualnego uruchomienia III edycji nie ma możliwości składania wniosków na tego rodzaju projekty.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest finansowany z ramach wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Głównym celem współpracy jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Działanie "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" umożliwia:

  1. Wymianę studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), w tym:

      2. Wymianę pracowników uczelni, w tym wyjazdy w celu:

Otrzymany grant FSS służy sfinansowaniu zarówno wyjazdów naszych studentów i pracowników jak i przyjazdów studentów i pracowników z norweskich uczelni partnerskich.

W projektach FSS obowiązuje zasada wydatkowania co najmniej 80% środków na wymianę studentów i nie więcej niż 20% na wymianę pracowników. Dlatego w pierwszej kolejności będą realizowane wyjazdy/przyjazdy studentów.

Ogólne procedury i zasady wymiany są zgodne z zasadami programu Erasmus+. Student/pracownik wyjeżdżający w ramach FSS ma w programie Erasmus+ status uczestnika ze stypendium zerowym

Wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających:

Wysokość stawek ryczałtowych dla pracowników wyjeżdżających:

Dofinansowania wypłacane jest wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Obowiązujący do przeliczeń kurs wymiany wynosi: 1 EUR=4,2324 PLN. Przy naliczaniu całkowitej należnej kwoty dofinansowania stosowane jest zaokrąglenie długości pobytu do 1 tygodnia, zgodnie z metodą opracowaną przez operatora programu.

Wymiana jest możliwa jedynie z instytucjami (i w ramach wydziałów), z którymi UMK podpisał umowy o współpracy w ramach FSS (umowy międzyinstytucjonalne podpisane w ramach programu Erasmus+ nie są wystarczające):

  1. Aalesund University College (N ALESUND01)- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  2. University of Bergen (N BERGEN01)- Wydział Prawa i Administracji
  3. Ostfold University College (N HALDEN02)- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  4. Nesna University College (N NESNA01)- Wydział Nauk Pedagogicznych
  5. Oslo University (N OSLO01)- Wydział Prawa i Administracji
  6. University of Stavanger (N STAVANG01)- Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum)
  7. Telemark University College (N  PORSGRU01)- Wydział Sztuk Pięknych
  8. Sør-Trøndelag University College (N TRONDHE03) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Obowiązują zasady rekrutacji na wyjazd zgodne z zasadami rekrutacji w programie Erasmus+ 2015/2016 (z wyjątkiem wysokości dofinansowania i zasad jego naliczania):

Wzory dokumentów dotyczących wyjazdów indywidualnych.

Szczegółowe informacje dotyczące działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS.

Kontakt w UMK:
Dział Współpracy Międzynarodowej