Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Pierwszy rok IDUB

2020-09-16

W dniach 15-16 września odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W tym elitarnym gronie znajduje się również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas wydarzenia nasz Uniwersytet reprezentowali prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz dr Agata Karska, która przez blisko rok od rozstrzygnięcia konkursu IDUB odpowiadała za wdrażanie strategii uczelni badawczej na UMK.

Głównym tematem konferencji były działania podejmowane przez uczelnie w początkowych miesiącach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Podczas dwóch dni spotkań, w sześciu panelach przedstawione zostały m.in. doświadczenia i wnioski z realizacji projektów IDUB. Wystąpienie dr Agaty Karskiej odbyło się w ramach pierwszego panelu, poświęconego zmianom w kulturze organizacyjnej i zarządzaniu uczelni.

Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM.

Przypomnijmy, w 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu IDUB. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie, otrzymuje podwyższoną o 10% dotację w latach 2020–2026, na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Status uczelni badawczej otrzymały: Status uczelni badawczej uzyskało 10 z nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Galeria zdjęć