Wiadomości

Pomoc UMK dla białoruskich studentów

2020-09-15

Wyrażając poparcie dla aspiracji społeczeństwa białoruskiego i jego środowisk akademickich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stwarza studentom i studentkom relegowanym z uczelni białoruskich możliwości ubiegania się o miejsce bez odpłatności za studia.

Osoby zainteresowane kształceniem na UMK proszone są o złożenie wniosku do JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

Wnioski przesyłać można pocztą elektroniczną na adres mgr Agaty Wiśniewskiej z Działu Współpracy Międzynarodowej UMK: a_wis@umk.pl.