Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Do Bremy z YUFE

2020-09-09

Uniwersytet w Bremie w ramach konsorcjum YUFE uruchomił program YUFE Mobility Award dla badaczy na wszystkich etapach kariery. Dzięki niemu naukowcy mają szansę odbyć wizytę badawczą w Bremie, trwającą od 1 tygodnia do 3 miesięcy.

Kandydaci mogą być doktorantami, osobami na wczesnym etapie kariery lub zaawansowanymi naukowcami ze wszystkich dziedzin nauki. Celem tego programu jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy badawczej między partnerskimi uniwersytetami YUFE oraz tworzenie nowych sieci badawczych.

Nagroda może być przyznana w dwóch następujących kategoriach:

  • YUFE goes Bremen (YUFE idzie do Bremy): Naukowcy ze wszystkich instytucji członkowskich YUFE odwiedzający naukowców na Uniwersytecie w Bremie w celu wspierania współpracy badawczej;
  • Bremen goes YUFE (Brema idzie do YUFE): Naukowcy z Uniwersytetu w Bremie badają sieć YUFE, odwiedzając i współpracując z innymi instytucjami YUFE.

YUFE Mobility Award daje możliwość:

  • współpracy z innymi badaczami YUFE nad projektem badawczym lub publikacją;
  • promowania badań multidyscyplinarnych w ramach sieci YUFE;
  • wzbogacenia możliwości badawcze i szkoleniowe dla naukowców w ramach sieci YUFE;
  • budowania i wspierania profesjonalnej i osobistej sieci w odpowiedniej dziedzinie nauki i poza nią w ramach sojuszu YUFE;
  • wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się między partnerami YUFE.

Miesięczne stypendium w ramach YUFE Mobility Award przyznawane jest w kwocie do 1500 euro. Czas trwania dotacji: od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Nie istnieją żadne centralne terminy ramowe, ponieważ poszczególne projekty mogą się znacznie różnić w czasie. Kompletne dokumenty aplikacyjne muszą być jednak złożone co najmniej 4 tygodnie przed faktycznym rozpoczęciem projektu.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zapoznanie się z pełną wersją konkursu i złożenie wniosku online. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Bremen.

Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i zmieniające się okoliczności, może się zdarzyć, że planowane podróże będą musiały zostać przełożone lub odwołane. Może się to zdarzyć nawet po zatwierdzeniu finansowania. Przed podjęciem decyzji o podróży należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie krajowym, np. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oficjalne ostrzeżenie dotyczące wyjazdów do danego miejsca docelowego, oraz zwrócić uwagę, że ogólne standardy bezpieczeństwa pracy Uniwersytetu w Bremie mają zastosowanie do wszystkich pracowników przyjeżdżających i wyjeżdżających. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Bremen.