Wiadomości

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska [fot. Andrzej Romański]

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

fot. Andrzej Romański

Prof. Kędziora-Kornatowska we władzach KRAUM

2020-09-04

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska została Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Nowa kadencja rozpoczęła się 1 września 2020 r.

25 sierpnia 2020 r. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się wybory nowych władz KRAUM na kadencję 2020-2024. Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego KRAUM pełnić będzie prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska - jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, w latach 1981 – 1987 odbyła studia na kierunku lekarskim, uzyskując dyplom lekarza w 1987 r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność kliniczną i naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz geriatrii. W 1995 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod kierunkiem prof. M. P. Mannsa. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Wpływ antagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy” (praca została wyróżniona nagrodą rektora I stopnia), która została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Chojnackiego. W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Próby farmakologicznej modyfikacji stresu oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej” (nagroda rektora I stopnia za najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000). W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W kadencji 2020-2024 powołana na stanowisko Prorektora UMK ds. Collegium Medicum. Ponadto jest członkiem Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich oraz autorką ponad 100 publikacji naukowych.