Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Komunikat ws. kształcenia

2020-08-28

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem akademickim 2020/2021 oraz obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że Rektor UMK, pragnąc zapewnić bezpieczeństwo społeczności akademickiej, podjął decyzję, iż zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich a także innych formach kształcenia w UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą, co do zasady, odbywały się zdalnie.

W odniesieniu do zajęć dydaktycznych innych niż wykłady, które ze względu na ich specyfikę lub z innych ważnych powodów nie mogą odbyć się w formie zdalnej, dziekan, a w szkołach doktorskich dyrektor szkoły doktorskiej, może podjąć decyzję o ich realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Informacje o zajęciach dydaktycznych, które zostały wskazane do realizacji w formie tradycyjnej w budynkach UMK, będą umieszczone w terminie do 15 września 2020 r. na stronach internetowych wydziału, a w przypadku szkół doktorskich na stronach internetowych szkoły doktorskiej. Ostateczne plany zajęć zostaną opublikowane na ww. stronach do 21 września. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w formie tradycyjnej zostaną zaplanowane w dniach innych niż zajęcia w trybie zdalnym.

Pragniemy również poinformować, że domy studenckie będą otwarte i dostępne dla studentów. Podobnie, budynki Uniwersytetu będą otwarte i dostępne dla studentów oraz pracowników UMK. Informujemy ponadto, że immatrykulacje w roku akademickim 2020/2021 powinny zostać zaplanowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, możliwe jest również organizowanie dla studentów pierwszego roku spotkań informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Nie odbędą się natomiast w formie tradycyjnej uroczyste wręczenia dyplomów dla absolwentów.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 została ustalona w Zarządzeniu Nr 117 Rektora UMK z dnia 29 maja 2020 r.

z upoważnienia JM Rektora
prorektor Andrzej Sokala