Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rekrutacja do programu MOST

2020-08-27

2 września rozpocznie się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów. Chętni będą mogli starać się o wyjazd na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 do 15 września 2020 roku.

Zainteresowani studenci i uczestnicy studiów doktoranckich proszeni są o zarejestrowanie się w systemie IRK MOST, wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz przekazanie go osobiście lub listownie Uczelnianemu Koordynatorowi Programu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesłanie skanu wniosku drogą elektroniczną.

Na wszelkie pytania odpowiada Uczelniany Koordynator Programu MOST, Karolina Rochnowska (kontakt: Rektorat, Dział Kształcenia, pok. 414, tel: 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl).

Bieżące informacje będą publikowane na: