Wiadomości

Dr Alicja Bartnicka [fot. Andrzej Romański]

Dr Alicja Bartnicka

fot. Andrzej Romański

Dr Alicja Bartnicka z prestiżowym stypendium

2020-08-26

Dr Alicja Bartnicka, asystent naukowy w Katedrze Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich Wydziału Nauk Historycznych UMK, otrzymała prestiżowe amerykańskie stypendium Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies na trzymiesięczny pobyt naukowo-badawczy przy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Stypendia w tegorocznej edycji przyznano łącznie 16 naukowcom z różnych krajów świata, którzy podczas wizyty w Waszyngtonie będą nie tylko prowadzić własne kwerendy w bogatym zasobie archiwalnym Muzeum Holocaustu, lecz także prezentować ich wyniki na forum. Dla uczestników programu zaplanowano cotygodniowe seminaria w celu omówienia ich projektów badawczych, wniosków czy metodologii. Stypendyści zachęcani są ponadto do spotkań z redakcją czasopisma naukowego Muzeum „Holocaust and Genocide Studies” w celu omówienia możliwości wydawniczych. Podczas wizyty w Waszyngtonie dr Alicja Bartnicka będzie kontynuować badania nad realizowanym przez nią projektem dotyczącym żydowskich robotników przymusowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa podczas II wojny światowej. Stypendium zaplanowano od czerwca do sierpnia 2021 roku.

Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies uznawane jest za międzynarodowego lidera w dziedzinie stypendiów na temat Holokaustu, zapewniając stały wzrost i witalność badań nad Holokaustem, promując tworzenie sieci badawczych i projekty współpracy wśród naukowców zajmujących się Holokaustem na całym świecie. Działalność badawcza Mandel Center obejmuje zarówno Muzeum w Waszyngtonie, jak i David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center na przedmieściach Maryland. W zasobie United States Holocaust Memorial Museum znajduje się największe na świecie repozytorium dowodów Holokaustu, które dokumentują losy ofiar, ocalałych, ratowników, wyzwolicieli i innych. Ta obszerna kolekcja zawiera miliony dokumentów, artefaktów, zdjęć, filmów, książek i świadectw. Z kolei zbiory w Shapell Center obejmują ponad 190 milionów stron dokumentów archiwalnych, 100 tysięcy fotografii, 68 tysięcy relacji w wielu językach, bogatą kolekcję filmów i wideo oraz 22 tysiące obiektów. Uczestnicy programu stypendialnego Mandel Center będą mogli korzystać z tych zasobów.