Wiadomości

Wykłady plenarne i referaty konferencji będą prowadzone za pośrednictwem Webex Events

Wykłady plenarne i referaty konferencji będą prowadzone za pośrednictwem Webex Events

IwE 2020: zdalnie o kształceniu na odległość

2020-08-12

„Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa. Kształcenie na odległość” będzie tematem XVII Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2020 ), którą w dniach 22-25 września organizuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK we współpracy z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa: odbędzie się w całości przez Internet, a uczestnictwo w niej jest darmowe. Ponadto konferencja otwiera się na szerokie grono odbiorców: instytucje, uczelnie wyższe, szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zasadniczy charakter konferencji pozostaje bez zmian – głównym motywem tematycznym pozostaje informatyka, której zakres kształcenia określa obowiązująca podstawa programowa. Ta podstawa zawiera jednak wiele aspektów kształcenia informatycznego, których znaczenie obecnie bardzo wzrosło.

Tematyka wystąpień:

  • Merytoryczne i metodyczne aspekty nauczania informatyki;
  • Merytoryczne i metodyczne aspekty kształcenia na odległość;
  • Organizacja zajęć na odległość z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczyciela, rodzica, ucznia;
  • Informatyka i kształcenie na odległość a potrzeby szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców;
  • Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki i pracy na odległość;
  • Wizja nowej szkoły.

Szczegółowe informacje, możliwość rejestracji, a także zgłaszanie wykładów, referatów i warsztatów, znajdują się na stronie IwE.