Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rekrutacja 2020 - nowe kierunki studiów

2020-08-12

Physics and astronomy, wychowanie fizyczne i sport oraz studia nad nauką i technologią - to trzy nowości w ofercie studiów stacjonarnych II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12 sierpnia o godz. 23:59 upływa termin elektronicznej rejestracji w pierwszej turze naboru na studia stacjonarne II stopnia na UMK. W tym terminie kandydaci zobowiązani są również do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Harmonogram rekrutacji.

W ofercie na rok akademicki 2020/2021 znalazło się ponad 60 kierunków studiów uzupełniających, w tym trzy nowości.

Pierwsza z nich to kierunek Physics and Astronomy - interdyscyplinarne studia anglojęzyczne II stopnia utworzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uruchomienie tego kierunku wpisuje się w dwie ważne strategie Uniwersytetu – umiędzynarodowienia i uczelni badawczej. Program stworzony jest z intencją wykorzystania najsilniejszych dyscyplin Wydziału, dzięki którym jest on rozpoznawalny na świecie – w szczególności w obszarach nowoczesnej spektroskopii, optyki kwantowej, astrofizyki i astrochemii. Tematyka studiów powiązana jest z badaniami realizowanymi na Wydziale w dwóch Centrach Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia” oraz „Od Optyki Fundamentalnej do Zastosowań Biofotonicznych” należących do pięciu priorytetowych obszarów badawczych zdefiniowanych na UMK w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Kierunek dedykowany jest studentom o zainteresowaniach naukowych, chętnych do pracy w zespołach badawczych funkcjonujących na Wydziale; przy wykorzystaniu unikatowej infrastruktury badawczej znajdującej się w Centrum Optyki Kwantowej, Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej oraz Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach. Program studiów przewiduje zajęcia obowiązkowe z przedmiotów ogólnych oraz zajęcia do wyboru, poszerzające wiedzę w ramach określonych obszarów badawczych. Studia przeznaczone są zarówno dla osób z kraju, jak i zza granicy. Biegłość absolwentów w specjalistycznym języku angielskim oraz interdyscyplinarna wiedza na najwyższym światowym poziomie umożliwi im kandydowanie na studia doktoranckie za granicą, a także do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na UMK. Absolwenci, jako wysoce wyspecjalizowani fachowcy, będą mogli też bez trudu podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Dwie nowości proponuje kandydatom Wydział Filozofii i Nauk Społecznych. Od października ruszą tam studia uzupełniające na kierunku wychowanie fizyczne i sport. To propozycja adresowana do osób dynamicznych, aktywnych, otwartych, kreatywnych, ale też lubiących wysiłek fizyczny oraz wyzwania sportowe i intelektualne. Sport, wychowanie fizyczne, odnowa biologiczna są prężnie rozwijającymi się dziedzinami w Polsce i w Unii Europejskiej, w sektorze państwowym i prywatnym. Bardzo dobre przygotowanie ogólne i specjalistyczne stworzy wiele możliwości zdobycia interesującej pracy z dużymi perspektywami rozwojowymi w obszarze sportu kwalifikowanego, amatorskiego, sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnego wychowania fizycznego, centrów fitness, wellness i SPA. Pozwoli też na samorealizację w różnych formach własnej aktywności. Program studiów stwarza możliwość - w zależności od wyboru modułów - zdobycia różnorodnych kwalifikacji i kompetencji: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, trener przygotowania motorycznego, trener odnowy biologicznej. Znaczna część zajęć zaplanowana jest w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK, jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jesienią 2020 roku, po zakończeniu rozbudowy ,Centrum będzie dysponowało bogatą bazą sportową (hale sportowe, sale do ćwiczeń, siłownia, pływalnia, boisko piłkarskie, korty tenisowe, boisko do siatkówki – piłki nożnej – piłki ręcznej plażowej), centrum rehabilitacji oraz laboratorium wysiłkowym.

Druga nowość proponowana przez Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych to studia nad nauką i technologią (science and technology studies). Będą to studia interdyscyplinarne i zróżnicowane, wykorzystujące dynamicznie rozwijający się obszar badań, który zajmuje się współczesną nauką i technologią oraz współczesnym społeczeństwem. Społeczeństwa są obecnie dogłębnie konstytuowane przez naukę i technologię, a to określa ich stratyfikacje społeczne, definiuje codzienne relacje, kształtuje dominujące wartości i procesy polityczne. Podstawowe pytanie studiów na nauką i technologią brzmi: jak zbiorowości, nauka i technologia wzajemnie na siebie wpływają i jakie są tego konsekwencje? W ramach kierunku przewidziane są zajęcia dotyczące krytycznej analizy funkcjonowania instytucji naukowych i transferu wiedzy naukowej, oceny ryzyka technologicznego, społecznych wymiarów projektowania innowacji, analizy przekazów medialnych (związanych z kontrowersjami np. wokół zmiany klimatycznej, szczepionek, sieci 5G), zarządzania konfliktami naukowo-technologicznymi na linii eksperci-obywatele, inteligentnych miast czy internetu rzeczy. Wśród wykładowców znajdą się specjaliści z kraju oraz badacze z uniwersytetów zagranicznych. W toku kształcenia prowadzone będą również projekty badawcze, w których współpracować będę ze sobą prowadzący oraz studentki i studenci. Studia nad nauką i technologią na UMK są pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Z uwagi na rosnące znaczenie problemów związanych z postępem technologicznym i naukowym (nieplanowane konsekwencje wprowadzania innowacji czy degradacja środowiska), specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania instytucji naukowych oraz nowych technologii w społeczeństwie nabiera niezwykle ważnego znaczenia. W wielu obszarach współczesnego rynku pracy wiedza o społecznych wymiarach nauki i technologii jest ponadto kluczowym i pożądanym elementem profilu absolwenta studiów wyższych. W ramach studiów studentki i studenci będą nabierać takich kompetencji jak: ocena społecznych skutków wdrażania nowych technologii i konsekwencji rozwoju technologicznego (np. umiejętność prowadzenia konsultacji społecznych), wspomaganie procesu tworzenia innowacji (np. dokonywanie analiz z zakresu user experience) czy analizowanie dyskursu publicznego (np. krytyczna analiza treści medialnych). Studia nad nauką i technologią to kierunek prowadzony we współpracy z międzynarodową organizacją European Inter-University Association on Society, Science & Technology (ESST). ESST jest siecią uniwersytetów europejskich (m.in. w Madrycie, Strasburgu, Maastricht, Atenach, Oslo, Trento), na których realizowane są programy z zakresu studiów nad nauką i technologią. ESST, w ramach programu Erasmus+, daje możliwość odbycia części studiów za granicą i napisania pracy magisterskiej pod kierunkiem zagranicznego opiekuna naukowego. W programie studiów, na ostatnim semestrze przewidziana jest możliwość wyjazdu studentów na jeden ze stowarzyszonych uniwersytetów. Dzięki współpracy z ESST studia dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (UMK i ESST).

Pełna lista kierunków