Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

2020-08-07

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników UMK do udziału w październikowych warsztatach dotyczących różnic kulturowych oraz umiędzynarodowienia w ramach projektu „iNternationalization aCtions at University – NCU4U”.

Terminy warsztatów:

07.10., godz. 9:00-14:00 - Różnice kulturowe;
09.10., godz. 9:00-14:00 – Umiędzynarodowienie;
15.10., godz. 9:00-14:00 - Różnice kulturowe.

W późniejszym terminie planowana jest również organizacja szkolenia dla władz UMK.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie cudzoziemców w środowisku akademickim, a także na temat konieczności i sposobów umiędzynarodowienia uczelni. Celem przedsięwzięcia jest również podniesienie kompetencji społecznych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami i pracownikami-cudzoziemcami, co wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodowym otoczeniu.

Warsztaty prowadzone są online na platformie MSTeams przez prof. nadzw. dr hab. Anitę Frankowiak z Instytutu Dyplomacji w godzinach od 9:00 do 14:00 w cyklu 3x1,5h i kończą się otrzymaniem certyfikatu.

Różnice kulturowe - program warsztatów

Umiędzynarodowienie - program warsztatów

Więcej informacji i zgłoszenia: Małgorzata Błaszczak, Dział Współpracy Międzynarodowej, malgorzatablaszczak@umk.pl tel. 56 611 48 75.

 

Projekt „iNternationalization aCtions at University – NCU4U” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.