Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Kariera dwutorowa 3.0

2020-07-24

Uproszczony proces rekrutacji i ograniczenie formalności w trakcie studiowania - to najważniejsze zmiany, które w funkcjonowaniu Programu kariera dwutorowa student-sportowiec wprowadza nowe zarządzenie Rektora UMK.

Zbliża się kolejny rok akademicki i zarazem kolejny już rok funkcjonowania Programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Celem Programu jest zapewnienie sportowcom jak najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Częścią koncepcji Programu jest elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z nauką uniwersytecką. 

Nowy regulamin Programu znacznie upraszcza proces rekrutacji kandydatów oraz dalsze ich funkcjonowanie na Uniwersytecie jako uczestników kariery dwutorowej.

Regulamin PKD edycja 2020/2021 – zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:

  • słownika pojęć stosowanych w regulaminie;
  • kryteria uczestnictwa w Programie są tożsame z kryteriami przyjęcia na studia wybitnych sportowców – I klasa sportowa i wyższe;
  • zgłoszenie do Programu – w przypadku studentów I roku wniosek będą oni składać do komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentami o przyjęcie na studia;
  • zgłoszenie do Programu – pozostali studenci wyższych roczników do 15 września;
  • uczestnictwo w programie będzie przyznawane na cały okres kształcenia na studiach I II, jednolitych magisterskich lub III stopnia, z zastrzeżeniem, że do końca czerwca każdy uczestnik musi dokonać potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w programie – dostarczyć do UCS aktualną klasę sportową I lub wyższą;
  • przepisy przejściowe w związku z COVID, tj: w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju i związku z wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów uczestnicy programu zakwalifikowani do kariery dwutorowej w roku akademickim 2019/2020 są automatycznie zakwalifikowani do programu kariery dwutorowej w roku akademickim 2020/2021.