Wiadomości

Zmarł prof. dr hab. Jan Galster

2020-07-24

W wieku 66 lat zmarł prof. dr hab. Jan Galster - długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i europejskiego.

Profesor Galster ukończył studia prawnicze Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1977 roku. W 1983 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie pracy "Prawnoustrojowa pozycja parlamentu europejskiego w systemie instytucjonalnym wspólnot europejskich" napisanej pod kierunkiem doc. dra Edmunda Mizierskiego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego. W roku 2009 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Był kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego w latach 2001-2003 oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania badawcze koncentrował wokół prawa Unii Europejskiej, teorii organizacji międzynarodowej oraz prawa konstytucyjnego. Profesor Jan Galster był stypendystą Fundacji Friedricha Eberta z Bonn i Volkswagena z Hannoweru, był także ekspertem Biura do Spraw Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów.