Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

UMK w Perspektywach

2020-07-17

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw Uniwersytet Mikołaja Kopernika utrzymał swoją silną pozycję piątego uniwersytetu w kraju.

Ranking Szkół Wyższych to w istocie cztery rankingi: uczelni akademickich (obejmujący wszystkie – z wyjątkiem artystycznych – szkoły wyższe w kraju posiadające uprawnienia habilitacyjne lub do nadawania stopnia naukowego doktora), niepublicznych uczelni magisterskich, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz ranking kierunków studiów. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął 15. miejsce.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy oraz Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest wysoko klasyfikowany w kategorii uczelni o wysokim potencjale naukowym - zajmuje 4. miejsce. Ponadto zajmujemy miejsce w pierwszej dziesiątce prestiżowych szkół wyższych. Równie wysoko oceniane są także warunki kształcenia na UMK. W tym zestawieniu UMK zajmuje 6. miejsce.

W rankingu kierunków studiów UMK plasuje się równie wysoko. Najlepiej ocenianym kierunkiem studiów jest fizyka (miejsce 3.) w zestawieniu nauk ścisłych, fizyka techniczna (miejsce 3.) w dziedzinie technicznej oraz teologia (miejsce 3.) wśród kierunków teologicznych. W pierwszych dziesiątkach zestawień znalazło się łącznie 26 kierunków, m. in. archeologia, politologia, ekonomia, astronomia, geografia, informatyka czy analityka medyczna.

Ranking Perspektyw 2020