Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Anna Bielawiec-Osińska] fot. Anna Bielawiec-Osińska

Prodziekani mianowani

2020-07-09

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK.

 

 

 

 

Lista dziekanów w nowej kadencji:

 

WYDZIAŁ

                                             PRODZIEKANI w kadencji 2020-2024

 

Wydział Chemii

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK – prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju

dr Andrzej Wolan – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK – prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

dr Anna Kola – prodziekan ds. organizacji kształcenia

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Adrian Wójcik – prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – prodziekan ds. finansów i rozwoju

 

Wydział Humanistyczny

dr hab. Marzenna Cyzman, prof.UMK - prodziekan ds. studenckich

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK- prodziekan ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Lekarski

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK – prodziekan ds. finansów i dydaktyki

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - prodziekan ds. nauki

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK – prodziekan ds. naukowych

dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Błażej Zyglarski – prodziekan ds. informatyki

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK – prodziekan ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr n. wet. Jarosław Sobolewski – prodziekan ds. klinicznych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – prodziekan ds. nauki

dr Ryszard Lorenczewski – prodziekan ds. studentów

dr Aranka Ignasiak-Szulc – prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

 

Wydział Nauk Historycznych

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Jacek Rakoczy – prodziekan ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

dr Katarzyna Kącka – prodziekan ds. rozwoju i organizacji

dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr Patryk Tomaszewski – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Grzegorz Grześk – prodziekan ds. badań i rozwoju

dr Marta Podhorecka – prodziekan ds. studenckich

dr Magdalena Weber-Rajek – prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. inż. Krzysztof Rogatka – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

 

 

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK – prodziekan ds. współpracy z zagranicą

 

Wydział Sztuk Pięknych

dr Karolina Zimna-Kawecka – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Teologiczny

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK – prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist – prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Galeria zdjęć