Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zwycięskie projekty studentów

2020-07-09

Zakończył się konkurs na najlepsze projekty zrealizowane w ramach przedmiotu programowanie zespołowe na Wydziale Matematyki i Informatyki. W konkursie wzięło udział 16 zespołów (13 ze studiów stacjonarnych i 3 z niestacjonarnych). Jury składające się z opiekunów zespołów i koordynatorów przedmiotu przyznało trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Dziekana WMiI.

Programowanie zespołowe to przedmiot realizowany w ramach zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Zespoły projektowe składają się z 4-5 studentów. Opiekunem każdego zespołu zostaje osoba wylosowana z grona pracowników wskazanych przez Dziekana. Każdy zespół działa według ustalonego wcześniej harmonogramu.

W kategorii "Technologia'' nagrodę zdobył zespół V za projekt "XML VeriFile''. W skład zespołu wchodzili: Dawid Budzich, Marcin Cyc, Rafał Grzegorczyk, Jakub Miś, Michał Tracewicz. Opiekunem zespołu był Adam Borowiecki z firmy MGA. Zespół stworzył narzędzie do walidacji i konwersji dokumentów XML. Projekt wykorzystuje najnowsze technologie i został stworzony w oparciu o pomysł, który może być stale rozwijany i może przydać się w codziennym życiu. Więcej na ten temat można poczytać na stronie internetowej projektu.

W kategoriach "Potencjał biznesowy'' i "Potencjał społeczny'' nagrody zdobył zespół II za projekt "Noxmap''. W skład zespołu wchodzili: Tomasz Derek, Mateusz Kamiński, Patryk Kisielewski, Adrian Licnerski, Tomasz Rahn, Jakub Studziński. Opiekunem zespołu był Damian Kurpiewski z IPI PAN. Studenci stworzyli narzędzie do organizacji gier miejskich, terenowych, targowych oraz wydarzeń bazujących na lokalizacji i interakcji z uczestnikami. Szczegółowe informacje o aplikacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.